ĐÓA HOA HỒNG (Queen)

Sáng tác : Ns Andiez & Ns Masew
Thể loại : Nhạc trẻ
Giai điệu : Disco
Đã xem :
Avatar thành viên admin
Người đăng : admin
Level :
Số bài đăng : 340

Hợp âm dạo:

[Bm7] | [Em7] | [A] | [D] | [Gmaj7] | [Em7] | [ Gb7] | [Gb7]

[Am7] | [Dm7] | [G] | [C] | [Fmaj7] | [Dm7] | [ Gb7] | [E7]

Từng con [C6] phố thinh lặng, mắt [F] ngắm nhìn bóng hình em
[Bm] Dõi theo người khi [Em] thấy nàng đến đây
Tựa [Fmaj7] như sao trời bừng lên [Dm7] giữa đêm
Nụ cười [E7] em đã khiến anh mộng [Bm] mơ.

Đèn [Am] sáng muôn màu khiến [Dm] em thêm phần tự tin
[G] Đoá hoa hồng xinh [C] tươi biết hát
[Am] Anh ngây dại nhảy theo [Dm7] tiếng ca
Phút [G] giây ta chìm [C] đắm. [Bm]-[E]

ĐK:
Let make a [Am] move, my dancing [Dm] queen
Phút [G] giây ấy người nhẹ nhàng, ngất [C] ngây
Let make a [Am] move, my dancing [F] queen
[G] Đêm nay ta sẽ chẳng quên được.

[Am] Come to me, come to me
[Dm] My my dancing queen.

[G] Come to me, come to me
[C] My my dancing queen.

[Am] Come to me, come to me
[Dm] My my dancing queen.

[G] Come to me, come to me [C] | [Bm]
Come to me, come to [Am] me

[Dm] | [G] | [C] | [Am] | [Dm] | [ A] | [C] | [Am]

[Dm] | [G] | [C] | [Am] | [Dm] | [ A] | [E] | [E]

Từng con [C6] phố thinh lặng, mắt [Dm] ngắm nhìn bóng hình em
[Bm] Dõi theo người khi [Em] thấy nàng đến đây
Tựa [F] như sao trời bừng lên [Dm] giữa đêm
Nụ cười [E] em đã khiến anh mộng [Am] mơ.

Đèn [Am] sáng muôn màu khiến [Dm7] em thêm phần tự tin
[G] Đoá hoa hồng xinh [C] tươi biết hát
[Am] Anh ngây dại nhảy theo [Dm] tiếng ca
Phút [G] giây ta chìm [C] đắm. [Bm]-[E]

ĐK:
Let make a [Am] move, my dancing [Dm] queen
Phút [G] giây ấy người nhẹ nhàng, ngất [C] ngây
Let make a [Am] move, my dancing [Dm] queen
Đêm [G] nay ta sẽ chẳng quên được.

[Am] Come to me, come to me
[Dm] My my dancing queen.

[G] Come to me, come to me
[C] My my dancing queen.

[Am] Come to me, come to me
[D] My my dancing queen.

[G] Come to me, come to me [C] | [Bm]-[Am7]

Coda:
Còn chờ chi người [Dm] hỡi, hãy [G] đến đây
Hãy để [C] con tim [Em] hai ta [Am] chung nhịp
Ngại [Dm7] ngùng chẳng còn
[E] Khi ánh mắt chạm [Em] nhau.
[Am7] Come to me come to me
[Dm] Đến lại gần bên [G] em

Come to [Em] me come to me
Ngại nùng chi [G] nữa [Dm] | [Em] | [Em]
Come to [Am] me

[Dm] | [G] | [G] | [C] | [Dm] | [Em] | [Em] | [C] | [Dm] | [E]

[E] | [C] | [Dm7] | [ A7] | [C] | [Fmaj7] | [Dm7] | [Em] | [Em]

[Am7] | [Dm7] | [G] | [C] | [Fmaj7] | [Dm7] | [ Gb7] | [E7]

Từng con [C6] phố thinh lặng, mắt [F] ngắm nhìn bóng hình em
[Bm] Dõi theo người khi [Em] thấy nàng đến đây
Tựa [Fmaj7] như sao trời bừng lên [Dm7] giữa đêm
Nụ cười [E7] em đã khiến anh mộng [Bm] mơ.

Đèn [Am] sáng muôn màu khiến [Dm] em thêm phần tự tin
[G] Đoá hoa hồng xinh [C] tươi biết hát
[Am] Anh ngây dại nhảy theo [Dm7] tiếng ca
Phút [G] giây ta chìm [C] đắm. [Bm]-[E]

ĐK:
Let make a [Am] move, my dancing [Dm] queen
Phút [G] giây ấy người nhẹ nhàng, ngất [C] ngây
Let make a [Am] move, my dancing [F] queen
[G] Đêm nay ta sẽ chẳng quên được.

[Am] Come to me, come to me
[Dm] My my dancing queen.

[G] Come to me, come to me
[C] My my dancing queen.

[Am] Come to me, come to me
[Dm] My my dancing queen.

[G] Come to me, come to me [C] | [Bm]
Come to me, come to [Am] me

[Dm] | [G] | [C] | [Am] | [Dm] | [ A] | [C] | [Am]

[Dm] | [G] | [C] | [Am] | [Dm] | [ A] | [E] | [E]

Từng con [C6] phố thinh lặng, mắt [Dm] ngắm nhìn bóng hình em
[Bm] Dõi theo người khi [Em] thấy nàng đến đây
Tựa [F] như sao trời bừng lên [Dm] giữa đêm
Nụ cười [E] em đã khiến anh mộng [Am] mơ.

Đèn [Am] sáng muôn màu khiến [Dm7] em thêm phần tự tin
[G] Đoá hoa hồng xinh [C] tươi biết hát
[Am] Anh ngây dại nhảy theo [Dm] tiếng ca
Phút [G] giây ta chìm [C] đắm. [Bm]-[E]

ĐK:
Let make a [Am] move, my dancing [Dm] queen
Phút [G] giây ấy người nhẹ nhàng, ngất [C] ngây
Let make a [Am] move, my dancing [Dm] queen
Đêm [G] nay ta sẽ chẳng quên được.

[Am] Come to me, come to me
[Dm] My my dancing queen.

[G] Come to me, come to me
[C] My my dancing queen.

[Am] Come to me, come to me
[D] My my dancing queen.

[G] Come to me, come to me [C] | [Bm]-[Am7]

Coda:
Còn chờ chi người [Dm] hỡi, hãy [G] đến đây
Hãy để [C] con tim [Em] hai ta [Am] chung nhịp
Ngại [Dm7] ngùng chẳng còn
[E] Khi ánh mắt chạm [Em] nhau.
[Am7] Come to me come to me
[Dm] Đến lại gần bên [G] em

Come to [Em] me come to me
Ngại nùng chi [G] nữa [Dm] | [Em] | [Em]
Come to [Am] me

[Dm] | [G] | [G] | [C] | [Dm] | [Em] | [Em] | [C] | [Dm] | [E]

[E] | [C] | [Dm7] | [ A7] | [C] | [Fmaj7] | [Dm7] | [Em] | [Em]

Bm7

23

Em7

234

A

123

D

123

Gmaj7

123

Gb7

23

Gb7

23

Am7

12

Dm7

2

G

123

C

123

Fmaj7

234

E7

1234

C6

1334

F

234

Bm

234

Em

23

Am

123

Dm

123

E

123

A

123

A7

23

Hợp âm dạo (Chi Pu):

[Bm7] | [Em7] | [A] | [D] | [Gmaj7] | [Em7] | [ Gb7] | [Gb7]

Từng con [D6] phố thinh lặng, mắt [G] ngắm nhìn bóng hình em
[Dbm] Dõi theo người khi [Gbm] thấy nàng đến đây
Tựa [Gmaj7] như sao trời bừng lên [Em7] giữa đêm
Nụ cười [Gb7] em đã khiến anh mộng [Dbm] mơ.

Đèn [Bm] sáng muôn màu khiến [Em] em thêm phần tự tin
[A] Đoá hoa hồng xinh [D] tươi biết hát
[Bm] Anh ngây dại nhảy theo [Em7] tiếng ca
Phút [A] giây ta chìm [D] đắm. [Dbm][Gb]

ĐK:
Let make a [Bm] move, my dancing [Em] queen
Phút [A] giây ấy người nhẹ nhàng, ngất [D] ngây
Let make a [Bm] move, my dancing [G] queen
[A] Đêm nay ta sẽ chẳng quên được.

[Bm] Come to me, come to me
[Em] My my dancing queen.

[A] Come to me, come to me
[D] My my dancing queen.

[Bm] Come to me, come to me
[Em] My my dancing queen.

[A] Come to me, come to me [D] | [Dbm]
Come to me, come to [Bm] me

[Em] | [A] | [D] | [Bm] | [Em] | [ A] | [D] | [Bm]

[Em] | [A] | [D] | [Bm] | [Em] | [ A] | [Gb] | [Gb]

Từng con [D6] phố thinh lặng, mắt [Em] ngắm nhìn bóng hình em
[Dbm] Dõi theo người khi [Gbm] thấy nàng đến đây
Tựa [G] như sao trời bừng lên [Em] giữa đêm
Nụ cười [Gb] em đã khiến anh mộng [Bm] mơ.

Đèn [Bm] sáng muôn màu khiến [Em7] em thêm phần tự tin
[A] Đoá hoa hồng xinh [D] tươi biết hát
[Bm] Anh ngây dại nhảy theo [Em] tiếng ca
Phút [A] giây ta chìm [D] đắm. [Dbm][Gb]

ĐK:
Let make a [Bm] move, my dancing [Em] queen
Phút [A] giây ấy người nhẹ nhàng, ngất [D] ngây
Let make a [Bm] move, my dancing [Em] queen
Đêm [A] nay ta sẽ chẳng quên được.

[Bm] Come to me, come to me
[Em] My my dancing queen.

[A] Come to me, come to me
[D] My my dancing queen.

[Bm] Come to me, come to me
[E] My my dancing queen.

[A] Come to me, come to me [D] | [Dbm][Bm7]

Coda:
Còn chờ chi người [Em] hỡi, hãy [A] đến đây
Hãy để [D] con tim [Gbm] hai ta [Bm] chung nhịp
Ngại [Em7] ngùng chẳng còn
[Gb] Khi ánh mắt chạm [Gbm] nhau.
[Bm7] Come to me come to me
[Em] Đến lại gần bên [A] em

Come to [Gbm] me come to me
Ngại nùng chi [A] nữa [Em] | [Gbm] | [Gbm]
Come to [Bm] me

[Em] | [A] | [A] | [D] | [Em] | [Gbm] | [Gbm] | [D] | [Em] | [Gb]

[Gb] | [D] | [Em7] | [ A7] | [D] | [Gmaj7] | [Em7] | [Gbm] | [Gbm]

Bm7

23

Em7

234

A

123

D

123

Gmaj7

123

Gb7

23

Gb7

23

G

123

Dbm

1234

Gbm

34

Bm

234

Em

23

Gb

234

A

123

E

123

A7

23

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!