ÁO MÙA ĐÔNG

Hà Quang Minh
Sáng tác Hà Quang Minh
Nhịp điệu Valse
Thể loại Cha Mẹ
Đã xem 398

Người đăng:

admin

Level:

Số bài đăng: 201

Hợp âm dạo (Quang Linh):

[Dbm]-[Gbm] | [E]-[Dbm][Dbm]-[Gbm]

[Gbm][Dbm]-[Gbm][E]-[Dbm7][Gbm]

1.
Mẹ [Gbm] già may áo mùa đông
Gió [E] từ dòng [Db] sông
Gió [Dbm] cuốn vào [Gbm] lòng.

Mẹ già may [Dbm] áo mùa [A] đông
Gió [E/B] nơi bờ [E] đê
Gió [Dbm] cuốn về [Gbm] trời. [Dbm]

Mẹ [Gbm] già may áo mùa đông
Gió [E] từ ngoài [Dbm] xa
Cuốn tóc loà [Gbm] xoà.

Mẹ già may áo mùa [A] đông
Gió [E] lay cành cây
Cho [Dbm] lá rụng [Gbm] đầy.

ĐK 1:
[D] Áo mùa [Dbm] đông,
Áo [Gbm] ấm thương [Bm] con
[Gbm] Áo mùa [Bm] đông,
Áo [E] ấm hơi [A] chồng [A]
[D] Áo mùa [Dbm] đông,
Áo [Gbm] ấm cho [Bm] con
Áo [A] ấm mong [D] con,
Con [Dbm] vẫn nghìn [Gbm] trùng.

[A6]-[D] | [Dbm7]-[Gbm] | [Gbm]

2.
Mẹ [Gbm] già may áo mùa đông
Áo [E] mẹ sờn [Dbm] vai
Hai mắt nhoà [Gbm] nhoà. [Gbm]
Mẹ già may áo mùa [A] đông
Nắng [E] xuyên bờ vai
Buông [Dbm7] dáng mẹ [Gbm] gầy. [A]

ĐK 2:
[D] Áo mùa [Dbm] đông,
Áo [Gbm] ấm thương [Bm] con
[Gbm] Áo mùa [Bm] đông,
Thương [E] nhớ vuông [A] tròn [A]-[E]
[D] Áo mùa [Dbm] đông,
Áo [Gbm] ấm cho [Bm] con
Áo [A] ấm mong [D] con,
Con [Dbm] đã nơi [Gbm] nào.

[A]-[D] | [Dbm7]-[Gbm] | [Gbm]

3.
Chiều [Gbm] về mua áo mùa đông
Phố [E] lạ mênh [Dbm] mông
Áo ấm lạnh [Gbm] lùng. [Dbm]
Giật [Gbm] mình tôi nhớ mẹ [A] tôi
Biết [E] thương mẹ tôi
Đã [Dbm7] cách nghìn [Gbm] trùng.

ĐK 1:
[D] Áo mùa [Dbm] đông,
Áo [Gbm] ấm thương [Bm] con
[Gbm] Áo mùa [Bm] đông,
Áo [E] ấm hơi [A] chồng [A]-[E]
[D] Áo mùa [Dbm] đông,
Áo [Gbm] ấm cho [Bm] con
Áo [A] ấm mong [D] con,
Con [Dbm] vẫn nghìn [Gbm] trùng.

[A6]-[D] | [Dbm7]-[Gbm] | [Gbm]

3.
Chiều [Gbm] về mua áo mùa đông
Phố [E] lạ mênh [Dbm] mông
Áo ấm lạnh [Gbm] lùng. [Dbm]
Giật [Gbm] mình tôi nhớ mẹ [A] tôi
Biết [E] thương mẹ tôi
Đã [Dbm7] cách nghìn [Gbm] trùng.

Giật [Gbm] mình tôi nhớ mẹ [A] tôi
Biết [E] thương mẹ tôi
Đã [Dbm] cách [Dbm] ... nghìn [Gbm] trùng.

[Db]-[E] | [Dbm] | [Gbm] | [Gbm]

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!