HAI VÌ SAO LẠC

Ảnh nhạc sĩ Anh Việt Thu
Sáng tác : Anh Việt Thu
Thể loại : Nhạc vàng
Giai điệu : Bolero
Đã xem :
Avatar thành viên admin-pro
Ngời đăng : admin-pro
Level :
Số bài đăng : 378
Sheet nhạc

HAI VÌ SAO LẠC - Tuấn Vũ

Hợp âm dạo (Bolero) - Capo I.:

[E] | [B]-[Db] | [A] | [B][E][Dbm] | [A] | [B]

[A] Người về [B]-[Dbm], một [Dbm] mùa thu gió [Abm] heo may [Bm]-[E]
Về [Dbm] đâu có nhớ [Abm] chăng những vì [E] sao long lanh [Gbm]
Đưa [Db]tiễn người một [E] đêm không [Bsus4] trăng [E]
[E/B] Nói sao nên lời lòng buồn như chiều [A] rơi
[Gb] Như trong đêm [E] khuya những buớc chân qua [B] thềm
Gợi niềm thương nhớ [E] vô vàn. [A]-[E][E]

Người [Gbm] về [B]-[Dbm], đường đi [Abm] kết gió trăng sao [Bm]
Người [Dbm7] đi [Dbm/Ab]... có biết [Ab] chăng trong chiều [A] nay bơ vơ [Gbm]
Nghe [Db] lá thu [E] vàng rơi bâng khuâng [E]
[Abm] Bước chân ai [B] về chừng thời gian ngừng [Abm] trôi
[B] Như quên đêm [E] khuya để gió xuôi theo [B] mùa
Thầm làm ướt áo [E/Ab] vai gầy. [A]-[E]

Người về chiều mưa [A] hay nắng
Sao [A/E] để khói lam chiều như se trùng màu [Abm] không gian [ABm/Eb]-[Dbm]
Người về dòng sông thương [Gbm] nhớ
Để bến vắng con [B] đò thương mong người người [E] hay chăng? [B]-[E]

Người là vì sao nhỏ [A]
Ta mãi ước cho [E] lòng làm bầu trời [Abm] xanh xanh [Abm]
Người về lòng ta thương [Gbm] nhớ
Ta [Db] khẽ hỏi đưa [B] người hay thầm người [E] đưa ta. [A]-[E]

Người về[Dbm], người về đâu nhớ [Abm] ta chăng [Bm]-[E]
Người [Dbm]ơi [Dbm], mỗi lá [Abm] thu rơi làm [A] ta bâng [A] khuâng [A]-[Db]
Như áng [E] mây chiều lam trong sương [E]
Bước đi âm [B] thầm lòng buồn như thời [A] gian
[Abm7] Nghe chăng thu [E] ơi để [Abm] lá rơi chi [B] hoài
Gợi lòng thương nhớ [E] vô vàn. [A]-[E]

[E] | [Dbm7] | [Abm] | [Bm][E7]-[Dbm]

[Abm]-[Dbm] | [Dbm7]-[A] | [Gbm][Db]-[E]

[B]-[E][B] | [Gbm]-[B] | [E] | [Abm]-[B][E][A]-[E]

Người [Gbm] về [B]-[Dbm], đường đi [Abm] kết gió trăng sao [Bm]
Người [Dbm7] đi [Dbm/Ab]... có biết [Ab] chăng trong chiều [A] nay bơ vơ [Gbm]
Nghe [Db] lá thu [E] vàng rơi bâng khuâng [E]
[Abm] Bước chân ai [B] về chừng thời gian ngừng [Abm] trôi
[B] Như quên đêm [E] khuya để gió xuôi theo [B] mùa
Thầm làm ướt áo [E/Ab] vai gầy. [A]-[E]

Người về chiều mưa [A] hay nắng
Sao [A/E] để khói lam chiều như se chùng màu [Abm] không gian [ABm/Eb]-[Dbm]
Người về dòng sông thương [Gbm] nhớ
Để bến vắng con [B] đò thương mong người người [E] hay chăng? [B]-[E]

Người là vì sao nhỏ [A]
Ta mãi ước cho [E] lòng làm bầu trời [Abm] xanh xanh [Abm]
Người về lòng ta thương [Gbm] nhớ
Ta [Db] khẽ hỏi đưa [B] người hay thầm người [E] đưa ta. [A]-[E]

Người về[Dbm], người về đâu nhớ [Abm] ta chăng [Bm]-[E]
Người [Dbm]ơi [Dbm], mỗi lá [Abm] thu rơi làm [A] ta bâng [A] khuâng [A]-[Db]
Như áng [E] mây chiều lam trong sương [E]
Bước đi âm [B] thầm lòng buồn như thời [A] gian
[Abm7] Nghe chăng thu [E] ơi để [Abm] lá rơi chi [B] hoài
Gợi lòng thương nhớ [E] vô vàn.

 

Hợp âm dạo:

[Bm] | [G] | [D/Gb] | [Em] | [A] | [Bb][G][D]

[A] Người về, một [D] mùa thu gió [Abm] heo may [A][A]
Về [Bm] đâu có nhớ [A] chăng những vì [Em] sao long lanh [Bm7]
Đưa tiễn [Gb] người một [A] đêm không trăng [Gbm]
Nói sao nên [Em] lời lòng [A7] buồn như chiều [Gbm] rơi
[A] Như trong đêm khuya những buớc chân qua thềm
Gợi niềm [Gm] thương nhớ [D] vô vàn. [D/A]

Người về [D], đường đi kết gió [Gbm] trăng sao [Gbm7]
Người [Bm7] đi [Bm]… có biết [A] chăng trong chiều [D] nay bơ vơ [Bsus4]
Nghe [A] lá thu [Gbm] vàng rơi bâng khuâng [Gbm]
[B7] Bước chân ai [A] về chừng thời gian ngừng [Gbm] trôi
[A] Như quên đêm [Bm] khuya để gió xuôi theo [A] mùa
Thầm làm ướt áo [D] vai gầy. [D]-[A]

Người về chiều mưa [G] hay nắng
Sao để khói lam [Bm] chiều như se trùng màu [Gbm] không gian [A]
Người về dòng sông thương [Em] nhớ
Để bến vắng con [A] đò thương mong người người [C] hay chăng? [D]

Người là vì sao nhỏ [G]
Ta mãi ước cho [D/Gb] lòng làm bầu trời [Bm] xanh xanh [A]
Người về lòng ta thương [Em] nhớ
Ta khẽ hỏi đưa [A] người hay thầm người [G] đưa ta. [D]

Người về[D], người về đâu nhớ [D/Gb] ta chăng [D/Gb]
Người [Bm7]ơi [Dbm], mỗi lá [A] thu rơi làm [G] ta bâng [A] khuâng [Em]
Như áng [A] mây chiều [Gbm7] lam trong sương [Gbm]
Bước đi âm [Em] thầm lòng [A] buồn như thời [Gbm] gian
[A] Nghe chăng thu [Bm] ơi để [Em] lá rơi chi [A] hoài
Gợi lòng [Em] thương nhớ [G] ai nhiều. [D]

[Bm] | [G] | [D/Gb] | [Bm]-[Em]

[E7]-[A] | [Bb] | [Gm][D]

Người về [D], đường đi kết gió [Gbm] trăng sao [Gbm7]
Người [Bm7] đi [Bm]… có biết [A] chăng trong chiều [D] nay bơ vơ [Bsus4]
Nghe [A] lá thu [Gbm] vàng rơi bâng khuâng [Gbm]
[B7] Bước chân ai [A] về chừng thời gian ngừng [Gbm] trôi
[A] Như quên đêm [Bm] khuya để gió xuôi theo [A] mùa
Thầm làm ướt áo [D] vai gầy. [D]-[A]

Người về chiều mưa [G] hay nắng
Sao để khói lam [Bm] chiều như se trùng màu [Gbm] không gian [A]
Người về dòng sông thương [Em] nhớ
Để bến vắng con [A] đò thương mong người người [C] hay chăng? [D]

Người là vì sao nhỏ [G]
Ta mãi ước cho [D/Gb] lòng làm bầu trời [Bm] xanh xanh [A]
Người về lòng ta thương [Em] nhớ
Ta khẽ hỏi đưa [A] người hay thầm người [G] đưa ta. [D]

Người về[D], người về đâu nhớ [D/Gb] ta chăng [D/Gb]
Người [Bm7]ơi [Dbm], mỗi lá [A] thu rơi làm [G] ta bâng [A] khuâng [Em]
Như áng [A] mây chiều [Gbm7] lam trong sương [Gbm]
Bước đi âm [Em] thầm lòng [A] buồn như thời [Gbm] gian
[A] Nghe chăng thu [Bm] ơi để [Em] lá rơi chi [A] hoài
Gợi lòng [Em] thương nhớ [G] ai nhiều.

 

Hợp âm dạo:

[A] | [Gbm7]-[Dbm/Ab] | [Gbm] | [Dbm/E]

[D] | [A] | [A]-[E] | [A] | [Gbm]-[E]

Người về [A], một mùa thu gió [E] heo may [A]
Về [Gbm] đâu có nhớ [Dbm] chăng những vì [D] sao long lanh [Bm]
Đưa tiễn người một [A/Db] đêm không trăng [Bm7]
Nói sao nên [E] lời lòng buồn như chiều [A] rơi
Như trong đêm [Bm] khuya những buớc chân qua [E] thềm
Gợi niềm thương nhớ [A] vô vàn. [E]

Người [A] về [E]-[A], đường đi kết gió [A] trăng sao [E]-[A]
Người [Gbm] đi [D/Gb]… có biết [Db] chăng trong chiều [D] nay bơ vơ [Bm]
Nghe lá thu vàng [A] rơi [Dbm] bâng khuâng [Bm]
Bước chân ai [E] về chừng thời gian ngừng [A] trôi
Như quên đêm [E] khuya để [Db] gió xuôi theo [E] mùa
Thầm làm ướt áo [A] vai gầy. [G]

Người về chiều [D] mưa hay nắng
Sao [A] để khói lam chiều như se chùng màu [E] không gian [A]
Người về [E] dòng sông thương [Bm] nhớ
Để bến vắng con [E] đò thương mong người người [G] hay chăng? [E/Ab]

Người là vì [A] sao nhỏ [D]
Ta mãi ước cho [Am] lòng làm [A] bầu trời xanh xanh [E]-[A]
Người về lòng ta thương [Bm] nhớ
Ta khẽ hỏi đưa [E] người hay thầm người [A] đưa ta. [A]-[E]

Người [A] về[A]-[E], người về [A] đâu nhớ ta chăng [E]-[A]
Người [Dbm] ơi [D/Gb], mỗi lá [Db] thu rơi làm [D] ta bâng [A] khuâng [Bm]
Như áng [Gbm] mây chiều [Dbm] lam trong sương [Bm]
Bước đi âm [E] thầm lòng buồn như chiều [A] rơi
Nghe chăng thu [Bm] ơi để lá rơi chi [E] hoài
Gợi lòng thương nhớ [A] ai nhiều. [Bm]

[E] | [E]-[A] | [A] | [E]-[A][Gbm]

[Gbm] | [Dbm] | [D]-[Bm] | [Dbm]

[Bm] | [E][A] | [Bm][E] | [A][G]

Người về chiều [D] mưa hay nắng
Sao [A] để khói lam chiều như se chùng màu [E] không gian [A]
Người về [E] dòng sông thương [Bm] nhớ
Để bến vắng con [E] đò thương mong người người [G] hay chăng? [E/Ab]

Người là vì [A] sao nhỏ [D]
Ta mãi ước cho [Am] lòng làm [A] bầu trời xanh xanh [E]-[A]
Người về lòng ta thương [Bm] nhớ
Ta khẽ hỏi đưa [E] người hay thầm người [A] đưa ta. [A]-[E]

Người [A] về[A]-[E], người về [A] đâu nhớ ta chăng [E]-[A]
Người [Dbm] ơi [D/Gb], mỗi lá [Db] thu rơi làm [D] ta bâng [A] khuâng [Bm]
Như áng [Gbm] mây chiều [Dbm] lam trong sương [Bm]
Bước đi âm [E] thầm lòng buồn như chiều [A] rơi
Nghe chăng thu [Bm] ơi để lá rơi chi [E] hoài
Gợi lòng thương nhớ [A] ai nhiều.

Cuộn trang
Tốc
độ
1 2 3 4 5
Chia sẻ:
Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

MƯỜI SÁU TRĂNG TRÒN

Hợp âm dạo (Trường Vũ): [D] | [Bm7]-[Gbm] | [G] | [Em] | [A]-[D] | [Em] [Bm] | [G] | [Gbm]-[G] | [Gbm] | [Bm]-[Em] | [Asus4] Xếp áo thư [D] sinh [Gbm] vui bước đăng [Bm] trình Mười sáu tròn [Gbm7] trăng [D] Ghi trên báng...
Sheet nhạc

CHUYỆN NGÀY CUỐI NĂM

Sáng tác: Hàn Sinh
  Cuối năm ngồi tính lại sổ [Em] đời Ba trăm ngày [D] hơn đã qua mất [G] rồi Đời [Em] mình lại tay trắng [Am] tay Công danh thì chưa được [G] thấy Năm tháng [C] dài vẫn còn bôn [B] ba Cuối thu vừa mới gặp bạn [Em] l...
Sheet nhạc

TRÊN LỐI NHỎ

Sáng tác: Cô Phượng
  Hợp âm dạo: [A] | [Em] | [Am] | [C/G] | [A] | [G] [Am] | [G] | [F] | [Em/G] | [F] | [G] | [Am] | [Am] Trên lối [E] nhỏ đi vào hẻm [Am] sâu [Am] | [E] Nhà anh đầu xóm nhà em cuối [Am] đường Ngày ra [G] vào hai đứa...

CHUYỆN NÀNG HÀNG XÓM

Sáng tác: Vinh Sử
  Tôi kể nguời nghe, chuyện nàng hàng [Dm] xóm [F] Chuyện thời thư [C] sinh, thuở mới vào [Dm] đời Đêm đêm tôi hay về [Am] muộn Tiếng [Dm] giày khua vang xóm [F] vắng Làm [Bb] nàng thức giấc nửa [Dm] đêm [A7] Nàng h...

NHỚ VỀ MỘT MÙA XUÂN

Sáng tác: Trần Trịnh
Hợp âm dạo (Trường Vũ) - Capo I.: [D] | [D] | [D] | [D] | [D] | [Em7] | [A] | [A] [Bm] | [Em] | [A] | [D] | [C] | [C] | [D] | [G] [D] | [D] | [C] | [A] | [D] | [D] | [D] Giờ này bên [A] nhà mùa xuân [D] đã về [D] Bài nhạ...
Sheet nhạc

BÀI CA KỶ NIỆM

Sáng tác: Tú Nhi & Bằng Giang
  BÀI CA KỶ NIỆM - Trường Vũ Hợp âm dạo (Capo I.) - Điệu: Bolero [Cm] | [G#maj7] | [Dm] | [G] - [Cm] | [Cm] | [G#] | [G#] | [Dm]  [Bbmaj7] | [G] | [Gm7] | [G] | [Cm] | [G#] | [Dm] | [Gm] Còn gì giờ [Cm] đây em sao n...
Sheet nhạc

BÔNG HỒNG TRẮNG

Sáng tác: Nhật Ngân
Hợp âm dạo (Trường Vũ - Capo I.): [Dm] | [C] [G] | [Dm] | [C] | [A] | [Gm] | [A] | [A] | [Dm] [C] | [Gm] | [Dm] | [Gm] | [A] | [A] Hạnh [D] phúc thay, [Fmaj7] cho những [Dm] ai Đang [Bb] còn cài bông [Dm] hoa đỏ [Dm] Còn...

MÙA GIÁNG SINH XƯA

Sáng tác: Khuyết danh
MÙA GIÁNG SINH XƯA - Trường Vũ Hợp âm dạo (Slow Rock): [C] | [C] | [C] | [G/B] | [Am7] | [D] | [G] | [G] [C] | [C] | [Cm] | [G] | [Em] | [Am] | [D] | [G] | [D] Em ơi còn [A] nhớ mùa giáng [G] sinh xưa [C] năm nào [Am] Đô...
Sheet nhạc

NGƯỜI NGOÀI PHỐ

Sáng tác: Anh Việt Thu
Trường Vũ: [Dbm] | [Bm] | [A] | [Ab] [Eb]-[Dbm] | [B] | [A] | [Ab]-[Dbm] Người đi đi [Dbm] ngoài phố, chiều nắng tắt bên [Gbm] sông Người đi đi ngoài [A] phố, [E] bóng dáng xưa mịt [Dbm] mù Thành ghế đá chiều [B] công vi...

TÔI MẤT NGƯỜI YÊU

Sáng tác: Hồng Vân
  Hợp âm dạo (Capo I.): [Fm] | [G#/D#] | [Bb/D] | [C#] | [Fm] | [Fm] | [Bb] | [Bbm] [Fm7] | [G#.D#] | [Fm/C] | [Cm] | [Bbm] | [C] | [Fm] | [Fm] Tính tôi hay [Fm] buồn từ [C] ngày trót đánh mất người [Dm] yêu [C#] Gi...

Hợp âm cùng giai điệu

HẸN VỀ QUẢNG TRỊ

Hợp âm dạo: [E] | [Em7] | [A] | [Em] | [Am7] | [D] | [D] [B] | [Em7] | [Em7] | [D] | [Asus4] | [D] | [G] Hẹn một [Asus4] mai tôi về thăm Quảng [Bm7] Trị Thăm dòng [D] sông thăm lũy tre [A] làng Thăm mảnh [Em] đất một thờ...
Sheet nhạc

MƯA ĐÊM NGOẠI Ô

Sáng tác: Đỗ Kim Bảng
Hợp âm dạo (Tuấn Vũ): [Dbm] | [Gbm] | [Dbm] [Dbm] | [Gbm] | [B]-[E] | [Gb]-[Dbm] | [Gb]-[Dbm] Trời đã khuya [Db] rồi đây, Trăng chênh [B] chếch xuyên ánh [Dbm] qua mành, [Dbm] Trời dã khuya [B] rôi đấy, Mưa trên [Gbm] xó...

CHIỀU CỐ ĐÔ

Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
CHIỀU CỐ ĐÔ - Nhã Phương Hợp âm dạo (Bolero - Capo I.): [D] | [Bm] | [Em] | [A] | [G] | [Gbm] | [D] | [G]-[D] [A] Chiều cố [D] đô [Em7]-[Gbm] Ôi những [D] chiều [Bm] cố đô [Bm] Dòng Hương Giang [D] êm trôi Nước xanh xanh...
Sheet nhạc

TÂM SỰ ĐỜI TÔI

Sáng tác: Thanh Hằng
Intro (Dương Hồng Loan - Capo I.): [Am] | [C] | [Am] | [Am] | [F] | [D] | [Am] | [Am] [Dm] | [Am] | [C] | [Am] | [Em] | [Am] | [Dm]-[Am] Khi vừa lớn [C] lên, tôi [C/E] đã vội yêu [Am7]một người [Am7] Nên chưa hiểu đời, c...
Sheet nhạc

GIÓ VỀ MIỀN XUÔI

Sáng tác: Anh Việt Thu
GIÓ VỀ MIỀN XUÔI - Thiên Quang Hợp âm dạo (Bolero - Capo I.): [F] | [F] | [F] | [F] | [Am] | [F] | [F#m] | [F] | [Am] | [D] [Dm] | [Am] | [G] | [Em] | [G] | [F] | [Em]-[A] | [D]-[A] Gió về miền [Am] xuôi. Anh đưa em cuối...

Loài hoa không tên

Sáng tác: Song Ngọc
Intro (Hoàng lan & Thế Sơn):  [C] | [F] | [Dm] | [C] | [C] | [F] | [G7] | [C] | [G] Ϲó người hỏi [C] tôi hoa nở không [F] tàn hoa gì đó [Em] anh [F/A] Xin trả lời [Dm7] rằng [Em] hoa nở không [G] tàn mang tên Tình [C...
Sheet nhạc

BUÔNG TAY LÀ CHIA LY

Sáng tác: Ngô Càn Chiếu
  Hợp âm dạo (Capo I.): [Fm] | [Fm] | [Cm] | [Cm] | [C#] | [Bbm] | [Fm] | [C] [Bbm] | [D#] | [G#] | [C#] | [Bbm] | [C] | [Fm] | [C#/G#]-[Fm] Buông tay [Fm] em Hãy buông tay em ra thôi Hơi ấm đã xa [Bbm] rồi Buông ta...

VÙNG TRỜI XANH KỶ NIỆM

  Intro: [Dm] | [C/G] | [Bb] | [C] | [Dm] | [Dm] | [Bb] | [C] | [Bb] [Bb] | [C] | [Cm] | [Bb] | [Bb] | [Dm] | [Dm] | [Bb] | [Bb]   [C] | [C] | [Bb] | [A] | [Dm] | [G] | [Dm]  Chuyện ngày [F] xưa có hai đứa [Dm] mình...
Sheet nhạc

MÙA THU ĐÔNG KINH

Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Hợp âm dạo (Tuấn Vũ): [Eb] | [Dm] | [A] | [Dm] [Bb] | [A] | [A] | [Eb] | [Dm] | [Asus4] | [Dsus4] Lạc trong Đông Kinh [Am] | [Dm] Vừa [Bb] khi mùa [F] thu gieo [Gm] thương nhớ Làm tôi ngẩn ngơ [Bb] nhìn [Dm] qua hồn thơ...
Sheet nhạc

ĐÊM TÂM SỰ

Sáng tác: Trúc Phương
Hợp âm dạo (Thái Châu & Lệ Quyên - Capo I.): [Cm] | [Fm] | [Ab] | [D] | [Ab] | [Cm/G] [Fm] | [Gm7] | [Cm] | [Cm/G]-[Cm] Mình gặp nhau như [Cm] lúc mới quen ban [Fm] đầu Cớ [G] sao anh [Cm] ngập ngừng Nhà tôi [Ab] đơn...