HAI VÌ SAO LẠC

Sáng tác Anh Việt Thu
Nhịp điệu Bolero
Thể loại Nhạc vàng
Đã xem 2937

Người đăng :

admin

Level:

Số bài đăng: 224

Phiên bản

Hợp âm dạo (Tuấn Vũ) - Capo I.:

[E] | [B]-[Db] | [A] | [B][E][Dbm] | [A] | [B]

[A] Người về [B]-[Dbm], một [Dbm] mùa thu gió [Abm] heo may [Bm]-[E]
Về [Dbm] đâu có nhớ [Abm] chăng những vì [E] sao long lanh [Gbm]
Đưa [Db]tiễn người một [E] đêm không [Bsus4] trăng [E]
[E/B] Nói sao nên lời lòng buồn như chiều [A] rơi
[Gb] Như trong đêm [E] khuya những buớc chân qua [B] thềm
Gợi niềm thương nhớ [E] vô vàn. [A]-[E][E]

Người [Gbm] về [B]-[Dbm], đường đi [Abm] kết gió trăng sao [Bm]
Người [Dbm7] đi [Dbm/Ab]... có biết [Ab] chăng trong chiều [A] nay bơ vơ [Gbm]
Nghe [Db] lá thu [E] vàng rơi bâng khuâng [E]
[Abm] Bước chân ai [B] về chừng thời gian ngừng [Abm] trôi
[B] Như quên đêm [E] khuya để gió xuôi theo [B] mùa
Thầm làm ướt áo [E/Ab] vai gầy. [A]-[E]

Người về chiều mưa [A] hay nắng
Sao [A/E] để khói lam chiều như se trùng màu [Abm] không gian [ABm/Eb]-[Dbm]
Người về dòng sông thương [Gbm] nhớ
Để bến vắng con [B] đò thương mong người người [E] hay chăng? [B]-[E]

Người là vì sao nhỏ [A]
Ta mãi ước cho [E] lòng làm bầu trời [Abm] xanh xanh [Abm]
Người về lòng ta thương [Gbm] nhớ
Ta [Db] khẽ hỏi đưa [B] người hay thầm người [E] đưa ta. [A]-[E]

Người về[Dbm], người về đâu nhớ [Abm] ta chăng [Bm]-[E]
Người [Dbm]ơi [Dbm], mỗi lá [Abm] thu rơi làm [A] ta bâng [A] khuâng [A]-[Db]
Như áng [E] mây chiều lam trong sương [E]
Bước đi âm [B] thầm lòng buồn như thời [A] gian
[Abm7] Nghe chăng thu [E] ơi để [Abm] lá rơi chi [B] hoài
Gợi lòng thương nhớ [E] vô vàn. [A]-[E]

[E] | [Dbm7] | [Abm] | [Bm][E7]-[Dbm]

[Abm]-[Dbm] | [Dbm7]-[A] | [Gbm][Db]-[E]

[B]-[E][B] | [Gbm]-[B] | [E] | [Abm]-[B][E][A]-[E]

Người [Gbm] về [B]-[Dbm], đường đi [Abm] kết gió trăng sao [Bm]
Người [Dbm7] đi [Dbm/Ab]... có biết [Ab] chăng trong chiều [A] nay bơ vơ [Gbm]
Nghe [Db] lá thu [E] vàng rơi bâng khuâng [E]
[Abm] Bước chân ai [B] về chừng thời gian ngừng [Abm] trôi
[B] Như quên đêm [E] khuya để gió xuôi theo [B] mùa
Thầm làm ướt áo [E/Ab] vai gầy. [A]-[E]

Người về chiều mưa [A] hay nắng
Sao [A/E] để khói lam chiều như se chùng màu [Abm] không gian [ABm/Eb]-[Dbm]
Người về dòng sông thương [Gbm] nhớ
Để bến vắng con [B] đò thương mong người người [E] hay chăng? [B]-[E]

Người là vì sao nhỏ [A]
Ta mãi ước cho [E] lòng làm bầu trời [Abm] xanh xanh [Abm]
Người về lòng ta thương [Gbm] nhớ
Ta [Db] khẽ hỏi đưa [B] người hay thầm người [E] đưa ta. [A]-[E]

Người về[Dbm], người về đâu nhớ [Abm] ta chăng [Bm]-[E]
Người [Dbm]ơi [Dbm], mỗi lá [Abm] thu rơi làm [A] ta bâng [A] khuâng [A]-[Db]
Như áng [E] mây chiều lam trong sương [E]
Bước đi âm [B] thầm lòng buồn như thời [A] gian
[Abm7] Nghe chăng thu [E] ơi để [Abm] lá rơi chi [B] hoài
Gợi lòng thương nhớ [E] vô vàn.

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

 

Hợp âm dạo:

[Bm] | [G] | [D/Gb] | [Em] | [A] | [Bb][G][D]

[A] Người về, một [D] mùa thu gió [Abm] heo may [A][A]
Về [Bm] đâu có nhớ [A] chăng những vì [Em] sao long lanh [Bm7]
Đưa tiễn [Gb] người một [A] đêm không trăng [Gbm]
Nói sao nên [Em] lời lòng [A7] buồn như chiều [Gbm] rơi
[A] Như trong đêm khuya những buớc chân qua thềm
Gợi niềm [Gm] thương nhớ [D] vô vàn. [D/A]

Người về [D], đường đi kết gió [Gbm] trăng sao [Gbm7]
Người [Bm7] đi [Bm]… có biết [A] chăng trong chiều [D] nay bơ vơ [Bsus4]
Nghe [A] lá thu [Gbm] vàng rơi bâng khuâng [Gbm]
[B7] Bước chân ai [A] về chừng thời gian ngừng [Gbm] trôi
[A] Như quên đêm [Bm] khuya để gió xuôi theo [A] mùa
Thầm làm ướt áo [D] vai gầy. [D]-[A]

Người về chiều mưa [G] hay nắng
Sao để khói lam [Bm] chiều như se trùng màu [Gbm] không gian [A]
Người về dòng sông thương [Em] nhớ
Để bến vắng con [A] đò thương mong người người [C] hay chăng? [D]

Người là vì sao nhỏ [G]
Ta mãi ước cho [D/Gb] lòng làm bầu trời [Bm] xanh xanh [A]
Người về lòng ta thương [Em] nhớ
Ta khẽ hỏi đưa [A] người hay thầm người [G] đưa ta. [D]

Người về[D], người về đâu nhớ [D/Gb] ta chăng [D/Gb]
Người [Bm7]ơi [Dbm], mỗi lá [A] thu rơi làm [G] ta bâng [A] khuâng [Em]
Như áng [A] mây chiều [Gbm7] lam trong sương [Gbm]
Bước đi âm [Em] thầm lòng [A] buồn như thời [Gbm] gian
[A] Nghe chăng thu [Bm] ơi để [Em] lá rơi chi [A] hoài
Gợi lòng [Em] thương nhớ [G] ai nhiều. [D]

[Bm] | [G] | [D/Gb] | [Bm]-[Em]

[E7]-[A] | [Bb] | [Gm][D]

Người về [D], đường đi kết gió [Gbm] trăng sao [Gbm7]
Người [Bm7] đi [Bm]… có biết [A] chăng trong chiều [D] nay bơ vơ [Bsus4]
Nghe [A] lá thu [Gbm] vàng rơi bâng khuâng [Gbm]
[B7] Bước chân ai [A] về chừng thời gian ngừng [Gbm] trôi
[A] Như quên đêm [Bm] khuya để gió xuôi theo [A] mùa
Thầm làm ướt áo [D] vai gầy. [D]-[A]

Người về chiều mưa [G] hay nắng
Sao để khói lam [Bm] chiều như se trùng màu [Gbm] không gian [A]
Người về dòng sông thương [Em] nhớ
Để bến vắng con [A] đò thương mong người người [C] hay chăng? [D]

Người là vì sao nhỏ [G]
Ta mãi ước cho [D/Gb] lòng làm bầu trời [Bm] xanh xanh [A]
Người về lòng ta thương [Em] nhớ
Ta khẽ hỏi đưa [A] người hay thầm người [G] đưa ta. [D]

Người về[D], người về đâu nhớ [D/Gb] ta chăng [D/Gb]
Người [Bm7]ơi [Dbm], mỗi lá [A] thu rơi làm [G] ta bâng [A] khuâng [Em]
Như áng [A] mây chiều [Gbm7] lam trong sương [Gbm]
Bước đi âm [Em] thầm lòng [A] buồn như thời [Gbm] gian
[A] Nghe chăng thu [Bm] ơi để [Em] lá rơi chi [A] hoài
Gợi lòng [Em] thương nhớ [G] ai nhiều.

x

D/Gb

1235

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Gbm7

1234

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

 

Hợp âm dạo:

[A] | [Gbm7]-[Dbm/Ab] | [Gbm] | [Dbm/E]

[D] | [A] | [A]-[E] | [A] | [Gbm]-[E]

Người về [A], một mùa thu gió [E] heo may [A]
Về [Gbm] đâu có nhớ [Dbm] chăng những vì [D] sao long lanh [Bm]
Đưa tiễn người một [A/Db] đêm không trăng [Bm7]
Nói sao nên [E] lời lòng buồn như chiều [A] rơi
Như trong đêm [Bm] khuya những buớc chân qua [E] thềm
Gợi niềm thương nhớ [A] vô vàn. [E]

Người [A] về [E]-[A], đường đi kết gió [A] trăng sao [E]-[A]
Người [Gbm] đi [D/Gb]… có biết [Db] chăng trong chiều [D] nay bơ vơ [Bm]
Nghe lá thu vàng [A] rơi [Dbm] bâng khuâng [Bm]
Bước chân ai [E] về chừng thời gian ngừng [A] trôi
Như quên đêm [E] khuya để [Db] gió xuôi theo [E] mùa
Thầm làm ướt áo [A] vai gầy. [G]

Người về chiều [D] mưa hay nắng
Sao [A] để khói lam chiều như se chùng màu [E] không gian [A]
Người về [E] dòng sông thương [Bm] nhớ
Để bến vắng con [E] đò thương mong người người [G] hay chăng? [E/Ab]

Người là vì [A] sao nhỏ [D]
Ta mãi ước cho [Am] lòng làm [A] bầu trời xanh xanh [E]-[A]
Người về lòng ta thương [Bm] nhớ
Ta khẽ hỏi đưa [E] người hay thầm người [A] đưa ta. [A]-[E]

Người [A] về[A]-[E], người về [A] đâu nhớ ta chăng [E]-[A]
Người [Dbm] ơi [D/Gb], mỗi lá [Db] thu rơi làm [D] ta bâng [A] khuâng [Bm]
Như áng [Gbm] mây chiều [Dbm] lam trong sương [Bm]
Bước đi âm [E] thầm lòng buồn như chiều [A] rơi
Nghe chăng thu [Bm] ơi để lá rơi chi [E] hoài
Gợi lòng thương nhớ [A] ai nhiều. [Bm]

[E] | [E]-[A] | [A] | [E]-[A][Gbm]

[Gbm] | [Dbm] | [D]-[Bm] | [Dbm]

[Bm] | [E][A] | [Bm][E] | [A][G]

Người về chiều [D] mưa hay nắng
Sao [A] để khói lam chiều như se chùng màu [E] không gian [A]
Người về [E] dòng sông thương [Bm] nhớ
Để bến vắng con [E] đò thương mong người người [G] hay chăng? [E/Ab]

Người là vì [A] sao nhỏ [D]
Ta mãi ước cho [Am] lòng làm [A] bầu trời xanh xanh [E]-[A]
Người về lòng ta thương [Bm] nhớ
Ta khẽ hỏi đưa [E] người hay thầm người [A] đưa ta. [A]-[E]

Người [A] về[A]-[E], người về [A] đâu nhớ ta chăng [E]-[A]
Người [Dbm] ơi [D/Gb], mỗi lá [Db] thu rơi làm [D] ta bâng [A] khuâng [Bm]
Như áng [Gbm] mây chiều [Dbm] lam trong sương [Bm]
Bước đi âm [E] thầm lòng buồn như chiều [A] rơi
Nghe chăng thu [Bm] ơi để lá rơi chi [E] hoài
Gợi lòng thương nhớ [A] ai nhiều.

x

Gbm7

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

A/Db

1234
VI

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

Đánh giá của bạn về bản hòa âm này

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!