Hợp âm Bài Ca Kỷ Niệm   Hợp âm dạo:  [Cm] | [G#maj7] | [Dm] | [G][Cm] | [Cm] | [G#] | [G#] | [Dm]  [Bbmaj7] | [G] | [Gm7] | [G] | [Cm] | [G#] | [Dm] | [Gm] Còn gì giờ [Cm] đây em sao nhớ thương đầy vơi. Mộng tình......