Hợp âm dạo (Trường Vũ): [Fm] | [Ebm] | [Ebm] | [Ab][Ebm] | [Ebm] Tôi [Ab] nghèo em cũng [Ebm] chẳng cao [Ab] sang [Ebm][Ab] Tay [Eb/G] trắng cùng nhau [Ebm] … dệt mộng [Ab] vàng [Fm] Hôn lễ nghèo [Ebm] nàn em chỉ ước Cặp áo thêu hoa… khỏi bẽ [Eb] bàng…[Ebm] [Ebm] |......