Sheet nhạc bài: ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN

Hợp âm

Lời bài hát

ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN - Trường Vũ
Hợp âm dạo (Habanera) - Capo I.:
Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang
Tay trắng cùng nhau ... dệt mộng vàng
Hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước
Cặp áo thêu hoa... khỏi bẽ bàng...
Tôi với nàng, hai đứa nguyện yêu nhau
Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu
Để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới,
Em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa mai
Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang,
Tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng
Ngày hôn lễ, em không đòi châu báu
Chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đời
Ngờ đâu, giây đứt lìa đàn,
Nụ hoa chưa thắm vội tàn,
Chưa vui đã sầu chia phôi
Vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em ơi
Tôi thẫn thờ, nghe tiếng hàng thông reo
Thương quá là thương khi nắng ngả về chiều
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng -
Tôi thẫn thờ, nghe tiếng hàng thông reo,
Thương quá là thương khi nắng ngả về chiều
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng