Lời bài hát

Hợp âm dạo (Trường Vũ):

 

Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang   
Tay trắng cùng nhau ... dệt mộng vàng 
Hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước
Cặp áo thêu hoa... khỏi bẽ bàng...

 

Tôi với nàng, hai đứa nguyện yêu nhau
Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu 
Để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới, 
Em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa mai 

Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang, 
Tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng 
Ngày hôn lễ, em không đòi châu báu 
Chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đời 

Ngờ đâu, giây đứt lìa đàn, 
Nụ hoa chưa thắm vội tàn, 
Chưa vui đã sầu chia phôi
Vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em ơi

Tôi thẫn thờ, nghe tiếng hàng thông reo 
Thương quá là thương khi nắng ngả về chiều 
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng 
Như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng -

     

     

Tôi thẫn thờ, nghe tiếng hàng thông reo, 
Thương quá là thương khi nắng ngả về chiều 
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng 

Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng 

Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng 
Như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng 

Sheet nhạc bài: ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN

Hợp âm