Hợp âm dạo (Tuấn Vũ): [E] | [B]-[Db] | [A] | [B][E][Dbm] | [A] | [B] [A] Người về [B]-[Dbm], một [Dbm] mùa thu gió [Abm] heo may [Bm]-[E] Về [Dbm] đâu có nhớ [Abm] chăng những vì [E] sao long lanh [Gbm] Đưa [Db]tiễn người một [E] đêm không [Bsus4] trăng [E] [E/B] Nói sao......