Sheet nhạc bài: HAI VÌ SAO LẠC

Hợp âm

Lời bài hát

HAI VÌ SAO LẠC - Tuấn Vũ
Hợp âm dạo (Bolero) - Capo I.:
-    
Người về -, một mùa thu gió heo may -
Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh 
Đưa tiễn người một đêm không trăng 
Nói sao nên lời lòng buồn như chiều rơi
Như trong đêm khuya những buớc chân qua thềm
Gợi niềm thương nhớ vô vàn. -  
Người về -, đường đi kết gió trăng sao
Người đi ... có biết chăng trong chiều nay bơ vơ 
Nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng 
Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi
Như quên đêm khuya để gió xuôi theo mùa
Thầm làm ướt áo vai gầy. -
Người về chiều mưa hay nắng
Sao để khói lam chiều như se trùng màu không gian -
Người về dòng sông thương nhớ
Để bến vắng con đò thương mong người người hay chăng? -
Người là vì sao nhỏ bé
Ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh 
Người về lòng ta thương nhớ
Ta khẽ hỏi đưa người hay thầm người đưa ta. -
Người về, người về đâu nhớ ta chăng -
Người ơi , mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng -
Như áng mây chiều lam trong sương 
Bước đi âm thầm lòng buồn như thời gian
Nghe chăng thu ơi để lá rơi chi hoài
Gợi lòng thương nhớ vô vàn. -
 -
- -  -
-   - -    -
Người về -, đường đi kết gió trăng sao
Người đi ... có biết chăng trong chiều nay bơ vơ 
Nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng 
Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi
Như quên đêm khuya để gió xuôi theo mùa
Thầm làm ướt áo vai gầy. -
Người về chiều mưa hay nắng
Sao để khói lam chiều như se chùng màu không gian -
Người về dòng sông thương nhớ
Để bến vắng con đò thương mong người người hay chăng? -
Người là vì sao nhỏ bé
Ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh 
Người về lòng ta thương nhớ
Ta khẽ hỏi đưa người hay thầm người đưa ta. -
Người về, người về đâu nhớ ta chăng -
Người ơi , mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng -
Như áng mây chiều lam trong sương 
Bước đi âm thầm lòng buồn như thời gian
Nghe chăng thu ơi để lá rơi chi hoài
Gợi lòng thương nhớ vô vàn.