Thông tin về nhạc sĩ Lê Chí Trung

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Lê Chí Trung sáng tác

BƯỚC THÊM BƯỚC NỮA

Sáng tác: Lê Chí Trung
  BƯỚC THÊM BƯỚC NỮA - Thái Học Nhịp: 4/4, tempo: 118, điệu: Blues ===== Key: [Ebm], Capo I, chơi tone: [Dm] [Dm] | [Bb] | [Bb] | [Am7] | [Dm] | [C] [Bb] | [Am] | [Bb] | [Am] | [Dm] | [Dm] [Dm] Bước thêm bước [G7] n...

TỘI NGHIỆP LẮM EM

Sáng tác: Lê Chí Trung
TỘI NGHIỆP LẮM EM - Thành Đạt  Nhịp: 4/4, tempo: 99, điệu: Ballad ===== [Am] | [Em7] | [Em7] | [G]-[C] | [Em]-[Am] | [C] | [Em] | [Am] [Am] | [Em] | [F] | [G]-[C] | [Am] | [Em] | [Dm] | [Em]-[Am] | [Am] 1. [Am] Tại sao k...

PHẬN EM

Sáng tác: Lê Chí Trung
PHẬN EM - TiTi (Sáng tác: Lê Chí Trung) Nhịp: 3/4, tempo: 102, điệu: Ballad ===== [Ab]  ĐK: [Am] Mặc cuộc đời em phó cho duyên [Em] trời Thật sự [Ab] em cũng chẳng còn tin ai [C] đó gọi [Em/B] mời [Am] Đem lời thề khắc [...
Sheet nhạc

MỐI TÌNH KHÔNG TÊN

Sáng tác: Lê Chí Trung
MỐI TÌNH KHÔNG TÊN - Đình Nguyễn Nhịp: 3/4, tempo: 69, điệu: Slow Surf ===== [Em] | [Bm] | [Am7] | [Bm7] | [C] | [Bm7]-[Em]  [Am7]-[Bm7] [C]-[Bm7] | [Em]  Yêu thì chưa [Em] tới, [Bm7] thương cũng chưa [D] tới Là một [C]...
Sheet nhạc

CẠN TÌNH NHƯ THẾ

Sáng tác: Lê Chí Trung
CẠN TÌNH NHƯ THẾ - Dickson & Thành Đạt Nhịp: 3/4, tempo: 84, điệu: Ballad ===== [F] | [Em] | [Am] | [Dm/A] | [Am] | [Am] | [Em7]  [Em7] | [Asus4] | [F] | [Em] | [Am] | [Am]  Tình rơi [Am] vào nơi tuyệt vọng Mỗi [Em7]...