TÂM SỰ NGƯỜI CÀI HOA TRẮNG

Sáng tác : Trường Khánh
Thể loại : Cha Mẹ
Giai điệu : Slow Rock
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3270

TÂM SỰ NGƯỜI CÀI HOA TRẮNG - Thích Nhuận Thanh

Intro - Slow Rock

[D] | [D] | [D] | [D] | [Gbm] | [Gbm] | [G]  

[Gbm] | [Bm] | [G] | [E] | [A] | [G] | [D] | [A]  

Tôi trở về [Bm] đây thành phố đang sang [D] mùa [D]
Khung trời đầy mây, ngày tháng đang vào thu [Bm]
Bâng khuâng tôi [G] đứng ngắm nhìn mây [D] bay
Thương [Gbm] cho con nước vơi [Bm] đầy,
Tình [E] quê lưu luyến bao [A] ngày,
Tháng năm dài con mãi trắng [Em] tay. [A]

Bấy giờ vào [Gbm] thu vàng lá bay bay [D] nhiều, [D]
Khung trời từ ly mẹ đã một lần [Bm7] đi. [G]
Bao nhiêu đau xót nát lòng con [D] thơ,
Me [Gbm] ơi thương mến vô [Bm] bờ...
Trần [E] gian sương khói bơ [A] thờ,
Mất mẹ [A] rồi đời hết ngây [D] thơ [D]

Điệp Khúc:
Mẹ hiền ơi! mùa Vu Lan đã về [G] rồi,
Người [A] ta đang say cùng [D] đời,
Hoa hồng đỏ thắm trên [D/Gb] môi. [B]
Còn mình [Em] con lang thang nhặt cành hoa [Gbm] trắng,
Nghe cay [A] đắng tìm về trong hồn,
Đời mất [A] vui khi mẹ chẳng [D] còn. [G] | [A]

Tháng Bảy ngày [Gbm] trăng mùa Hiếu Vu Lan [D] về, [D]
Hoa hồng người ta cài áo sắc hồng [Bm7] tươi [G]
Riêng con hoa trắng, trắng mầu xót [D] thương
Me [Gbmm] ơi thương mến vô [Bm] cùng,
Nhìn [E] ai mang đóa hoa [A] hồng,
Tủi phận mình mầu trắng đơn [D] côi [D]

[D] | [D] | [G] | [A] | [D] | [D] | [D/Gb] | [B] | [Em] 

[Em] | [Gbm7] | [A] | [A] | [G] | [D] | [G] | [Gbm/A]

Tôi trở về [Bm] đây thành phố đang sang [D] mùa [D]
Khung trời đầy mây, ngày tháng đang [D/Gb] vào thu [Bm]
Bâng khuâng tôi [G] đứng ngắm nhìn mây [D] bay
Thương [Gbm] cho con nước vơi [Bm] đầy,
Tình [E] quê lưu luyến bao [A] ngày,
Tháng năm dài con mãi trắng [Em] tay. [A]

Bấy giờ vào [Gbm] thu vàng lá bay bay [D] nhiều, [D]
Khung trời từ ly mẹ đã một lần [Bm7] đi. [G]
Bao nhiêu đau xót nát lòng con [D] thơ,
Me [Gbm] ơi thương mến vô [Bm] bờ...
Trần [E] gian sương khói bơ [A] thờ,
Mất mẹ [A] rồi đời hết ngây [D] thơ [D]

Điệp Khúc:
Mẹ hiền ơi! mùa Vu Lan đã về [G] rồi,
Người [A] ta đang say cùng [D] đời,
Hoa hồng đỏ thắm trên [D/Gb] môi. [B]
Còn mình [Em] con lang thang nhặt cành hoa [Gbm] trắng,
Nghe cay [A] đắng tìm về trong hồn,
Đời mất [A] vui khi mẹ chẳng [D] còn. [G] | [A]

Tháng Bảy ngày [Gbm] trăng mùa Hiếu Vu Lan [D] về, [D]
Hoa hồng người ta cài áo sắc hồng [Bm7] tươi [G]
Riêng con hoa trắng, trắng mầu xót [D] thương
Me [Gbmm] ơi thương mến vô [Bm] cùng,
Nhìn [E] ai mang đóa hoa [A] hồng,
Tủi phận mình mầu trắng đơn [D] côi

[D] | [D] | [D] | [D] | [D] | [D/Gb] | [D/Gb]  

[G] | [Gbm] | [Bm] | [G] | [E] | [A] | [G] | [D] 

Mẹ hiền ơi! mùa Vu Lan đã về [G] rồi,
Người [A] ta đang say cùng [D] đời,
Hoa hồng đỏ thắm trên [D/Gb] môi. [B]
Còn mình [Em] con lang thang nhặt cành hoa [Gbm] trắng,
Nghe cay [A] đắng tìm về trong hồn,
Đời mất [G] vui khi mẹ chẳng [D] còn. [G] | [A]

 

D

123

Gbm

34

G

123

Bm

234

E

123

A

123

Em

23

Bm7

23

D/Gb

1235

B

234

Gbm7

1234

Gbm/A

1234
V

Intro (Khánh Đoan ver.): 

[A] | [A] | [Bm7] | [C#m] | [D] | [D] | [B] | [D] 

[D] | [A/C#] | [F#m/C#] | [A/C#] | [E] | [A] | [A]  

Tôi trở về [A] |đây thành phố đang sang mùa,
Khung trời đầy [Bm] |mây, ngày tháng đang vào [C#m] |thu [A]
Bâng khuâng tôi [D] đứng ngắm nhìn mây [A] bay
Thương [F#m] cho con nước vơi [Bm] đầy,
Tình [D/F#] quê lưu luyến bao [E] ngày,
Tháng năm [A] dài con mãi trắng [B] tay.

Tháng Bảy ngày [A] trăng mùa Hiếu Vu Lan về,
Hoa hồng người [Bm7] ta cài áo sắc hồng [A] tươi
Riêng con hoa [D] trắng, trắng mầu xót [A] thương
Me [F#m] ơi… thương mến khôn cùng,
[D] ai mang đóa hoa [E] hồng,
Tủi phận mình mầu trắng đơn [A] côi

Điệp Khúc:

Mẹ hiền ơi! mùa Vu Lan đã [A] về rồi,
Người [E] ta đang say cùng [A/C#] đời,
Hoa [E] hồng đỏ thắm trên [A] môi.
Còn mình [B] con… lang [C#m] thang nhặt cành hoa [F#m7] trắng,
Nghe cay [E] đắng tìm về trong [A/C#] hồn,
Đời mất [B] vui khi mẹ chẳng [A] còn.

Bấy giờ vào [Bm] thu vàng lá bay bay [A] nhiều,
Khung trời từ [D] ly mẹ đã một lần [A] đi.
Bao nhiêu đau [B] xót nát lòng con [E] thơ,
Me [F#] ơi… yêu mến vô bờ…
Trần [D] gian sương khói bơ [E] thờ,
Mất mẹ [D] rồi đời hết ngây [A] thơ

[A] | [A] | [A] | [D] | [C#] | [C#] | [A] | [A] | [A] |

[G#m7] | [C#m] | [F#m7] | [E] | [A/C#] | [Bm] | [A] | [A]

Mẹ hiền ơi! mùa Vu [Amaj7] Lan đã [D] về rồi,
Người [E] ta đang say cùng [A] đời,
Hoa hồng [F#m7] đỏ thắm trên [A] môi.
Còn mình [G#m] con… lang [C#m] thang nhặt cành hoa [E] trắng,
Nghe cay [E] đắng tìm về trong [A/C#] hồn,
Đời mất [Bm] vui khi mẹ chẳng [A] còn.

Bấy giờ vào [E] thu vàng lá bay bay [A] nhiều,
Khung trời từ [Bm] ly mẹ đã một lần [A] đi.
Bao nhiêu đau [B] xót nát lòng con [A] thơ,
Mẹ [Bm] ơi… yêu mến vô [D] bờ…
Trần gian sương khói ơ [E] thờ,
Mất mẹ rồi đời hết ngây [A] thơ

Mẹ [F#m] ơi… yêu mến vô [D] bờ…
Trần gian sương khói ơ [E] thờ,
Mất mẹ rồi đời hết ngây [A] thơ…

A

123

Bm7

23

C#m

234
IV

D

123

B

234

A/C#

234
II

F#m/C#

34

E

123

Bm

234

F#m

34

D/F#

1234

F#m7

2

F#

234

C#

234
I

G#m7

12

Amaj7

123

G#m

34
IV
Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

  D

  123

  Gbm

  34

  G

  123

  Bm

  234

  E

  123

  A

  123

  Em

  23

  Bm7

  23

  D/Gb

  1235

  B

  234

  Gbm7

  1234

  Gbm/A

  1234
  V

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Không tìm thấy kết quả nào
Gợi ý:

* Chọn đúng chức năng tìm kiếm theo tên Bài hát.
* Loại bỏ các ký tự đặc biệt trong từ khóa (VD: !@#$%^&*?).
* Loại bỏ tên tác giả / ca sĩ ra khỏi từ khóa.

Bạn có thể: