NATHALIE

Sáng tác : Khuyết danh
Thể loại : Nhạc Ngoại
Giai điệu : Surf
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3299
Sheet nhạc

Intro:

[G] | [G] | [Cm] | [Cm] | [G] | [G] | [Cm] | [Cm]

Natha-[Cm] lie [Cm]
En la dis-[D] tancia [D]
Tu re-[G] cuerdo [G7]
Vive en [Cm] mi [Cm]
Yo que fuí [Cm]
Tu amor del [D] alma [D]
Y a tu [G] vida [G]
Tanto [Cm] dí [Cm]

Qué se-[G] rá de ti? [G]
Dónde e-[Ab] stás? que ya [Cm]
A mi a-[Gm] tardecer [G]
Ya no has [Cm] vuelto más [Cm]
Quién te [Fm] cuidará? [Fm]
Vivirá [Cm] por ti [Cm]
Quién te es-[Cm/G] perará?[Cm/G]
Natha-[Cm] lie [Cm]

Nathalie [Cm]
Ayer mi [D] calma [D]
Hoy can-[G] sado [G]
De vi-[Cm] vir [Cm]
De vivir [Cm]
Sin la espe-[D] ranza [D]
De que [G] vuelvas [G]
Junto a [Cm] mi [Cm]

Qué se-[G] rá de ti? [G]
Dónde es-[Ab/C] tás? que ya [Cm]
El amanecer [G7]
No oye [Cm] tu cantar [Cm]
Qué se-[Fm] rá que a ti? [Fm]
No te im-[Cm] porta ya [Cm]
Que yo [Gm] sufra así [Gm]
Natha-[Cm] lie [Cm] | [Ebm]-[Cm]-[Gm]

[Dsus4][G]-[G/D][Ab]-[Cm]

[Gm]-[Dm6] | [G]-[G]-[Ab]

Quién te [Fm] cuidará? [Fm]
Vivi-[Cm] rá por ti [Cm]
[G] Quién te esperará?
Natha-[Gsus4] lie [Cm]
Qué será [Fm] que a ti? [Fm]
No te im-[Gsus4] porta ya [Cm/G]
Que yo sufra así
Natha-[Gb] lie, Natha-[Fm] lie, [Gb] Na-[Dm] tha-[Cm] lie

G

123

Cm

234
III

D

123

G7

123

Ab

234

Gm

34
III

Fm

34

Cm/G

234
III

Ab/C

23

Ebm

1234

Dsus4

123

G/D

1

Dm6

12

Gsus4

1234

Gb

234

Dm

123
Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Không tìm thấy kết quả nào
Gợi ý:

* Chọn đúng chức năng tìm kiếm theo tên Bài hát.
* Loại bỏ các ký tự đặc biệt trong từ khóa (VD: !@#$%^&*?).
* Loại bỏ tên tác giả / ca sĩ ra khỏi từ khóa.

Bạn có thể: