Pat Metheny

Patrick Bruce Metheny là một nghệ sĩ guitar và nhạc sĩ jazz người Mỹ. Ông là người đứng đầu Nhóm Pat Metheny và cũng tham gia vào các song tấu, tác phẩm solo và các dự án phụ khác. Phong cách của anh kết hợp các yếu tố của nhạc jazz tiến bộ và đương đại, jazz Latin và jazz fusion.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.