Lời bài hát
Hợp âm dạo (Don Hồ - Capo I.):     

Chiều hôm, sương sớm xuống lạnh thêm ê chề Trần gian đắm say giấc ngủ mê Hào quang soi chiếu khắp miền quê tứ bề Này Chúa giáng sinh giữ lời thề   

Tình cha tha thiết, Ôi tình cha vô ngần Hạ sinh chốn xưa nơi cùng thân  Vì yêu nhân thế đang lầm than cơ bần Này Chúa đỡ nâng Chúa ở gần Hang Bê-lem một trời đầy băng giá Chúa cứu thế đã hạ sinh Cho nhân gian được hạnh phúc yên bình Vì Người cứu rỗi ban an bình

   

Quỳ đây chiêm ngắm hào quang vua trời Niềm tin sắt son không hề vơi  Dù bao dông tố bao tả tơi cõi đời Còn mãi kính tin Chúa không lời   

Lên 1/2 tone:       

Tình cha tha thiết, Ôi tình cha vô ngần Hạ sinh chốn xưa nơi cùng thân  Vì yêu nhân thế đang lầm than cơ bần Này Chúa đỡ nâng Chúa ở gần 

Hang Bê-lem một trời đầy băng giá Chúa cứu thế đã hạ sinh Cho nhân gian được hạnh phúc yên bình Vì Người cứu rỗi ban an bình

   

Quỳ đây chiêm ngắm hào quang vua trời Niềm tin sắt son không hề vơi  Dù bao dông tố bao tả tơi cõi đời Còn mãi kính tin Chúa không lời     

Dù bao dông tố bao tả tơi cõi đời Còn mãi kính tin Chúa không lời                            

Sheet nhạc bài: MÁNG CỎ ĐÊM ĐÔNG

Hợp âm