Thông tin về ca sĩ Toby Keith

Toby Keith

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Toby Keith thể hiện

Sheet nhạc

I Love This Bar

Sáng tác: Toby Keith
  I Love This Bar - Toby Keith Nhịp: 4/4, tempo: 113, điệu: Ballad ===== [D] | [D] | [A]-[D] | [D] We got [D] winners We got [A] losers [G] Chain-smokers and [D] boozers We got [D] yuppies We got [A] bikers We got [...