LẠNH LÙNG

Đinh Việt Lang
Sáng tác Đinh Việt Lang
Nhịp điệu Tango
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 829
Hình ảnh thành viên bantinhcamuadong

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 920

Sheet music

 

Theo giọng Hạ Vy, điệu Chachacha:

Anh [Bb] nỡ lạnh lùng đến thế [F] sao [F]
Tim [Eb] anh tan [F/C] nát tự [Bb] hôm nào [Bb]
Giờ [Dm] đây đã nát càng thêm nát [Gm7]
Muốn [Cm/G] nói mà [F] sao vẫn [Bb] nghẹn ngào [Bb]

Sao [Gm] anh không nói một lời [Cm]
[F] chỉ một lời không đáng [Dm/A] chi [Gm7]
Cũng [Cm] đủ làm [F] lòng anh ấm [Dm] lại [Gm]
Bao [Cm] ngày xa [F] cách buổi [Bb] anh đi [Fsus4]

Anh [Bb] giết tình em nữa phải không ? [F]
Anh [Eb] đem băng [F] tuyết lấp [Bb] hoa hồng [Bb]
Anh [Gm] đem hờ hững vùi [Eb] thương nhớ [Eb]
Anh [Cm] giết tình [F] em trong [Bb] lạnh lùng [Eb]-[F]

[Bb] | [Cm][Bb] | [F][Bb] | [Cm][Gm] | [F][Bb] | [Bb]

Anh [Bb] nỡ lạnh lùng đến thế [F] sao [F]
Tim [Eb] anh tan [F] nát tự [Bb] hôm nào [Bb]
Giờ [Dm] đây đã nát càng thêm nát [G]
Muốn [Cm] nói mà [F] sao vẫn [Bb] nghẹn ngào [Bb]

Sao [Gm] anh không nói một lời [Cm]
[F] chỉ một lời không đáng [Dm/A] chi [Gm7]
Cũng [Cm] đủ làm [F] lòng anh ấm [Dm] lại [Gm]
Bao [Cm] ngày xa [F] cách buổi [Bb] anh đi [Fsus4]

Anh [Bb] giết tình em nữa phải không ? [F]
Anh [Eb] đem băng [F7] tuyết lấp [Bb] hoa hồng [Bb]
Anh [Gm] đem hờ hững vùi [Eb] thương nhớ [Eb]
Anh [Cm] giết tình [F] em trong [Bb] lạnh lùng [Eb]-[F]
Anh [Cm] giết tình [F] em trong [Bb] lạnh lùng [Bb]
Anh [Eb] giết tình [F/C] em trong [Bb] lạnh lùng [Bb]

[Bbsus4] | [Eb][Bb] | [Bb]

 

Em [Am] nỡ lạnh lùng đến thế [G] sao
Tim [F] anh tan [G] nát tự hôm [C] nào
Giờ đây đã [G] nát càng thêm nát
Muốn [F] nói mà [G7] sao vẫn nghẹn [C] ngào

Sao em không nói [Am] một lời gì
[G] chỉ một lời không đáng chi
Cũng [Am] đủ làm lòng [G7] anh ấm [C] lại
Bao [Am] ngày xa cách buổi anh [C] đi

Em [Am] giết tình [C] anh nữa phải [G] không ?
Em [F] đem băng [C] tuyết lấp hoa hồng
Em [Am] đem hờ [C] hững vùi thương nhớ
Em [G7] giết lòng anh trong lạnh [C] lùng

 

Em [Am] nỡ lạnh lùng đến thế [G] sao
Tim [F] anh tan [G] nát tự hôm [C] nào
Giờ đây đã [G] nát càng thêm nát
Muốn [F] nói mà [G7] sao vẫn nghẹn [C] ngào

Sao em không nói [Am] một lời gì
[G] chỉ một lời không đáng chi
Cũng [Am] đủ làm lòng [G7] anh ấm [C] lại
Bao [Am] ngày xa cách buổi anh [C] đi

Em [Am] giết tình [C] anh nữa phải [G] không ?
Em [F] đem băng [C] tuyết lấp hoa hồng
Em [Am] đem hờ [C] hững vùi thương nhớ
Em [G7] giết lòng anh trong lạnh [C] lùng

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *