Đêm [Am] nay một mình em Cô [A7] đơn dưới ánh đèn [Dm] vàng Đêm [E7] nay để hồn em đi [F] hoang [Am] Trong cơn đau nghe nước mắt mặn [Dm] lời Trong cơn [G] mê em khóc đã nhiều [C] rồi Khói thuốc [Am] nào đưa em vào dĩ vãng Hơi men [E7]......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files12/Sao_danh_xa_em-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]