Hợp âm dạo (Khánh Ly): [Db] | [Ebm] | [Absus4] | [Absus4][Db] | [Ab] | [Db][Db] Tôi ru em [Dbsus4] ngủ, một sớm mùa [Ebm] đông Em ra ngoài ruộng [Ab] đồng, hỏi thăm cành lúa mới Tôi ru em [Db] ngủ, một sớm mùa [Ebm] thu Em đi trong sương [Ab] mù,......