HỒ TÂY CHIỀU THU

Vũ Thiết
Sáng tác Vũ Thiết
Nhịp điệu Slow Ballad
Thể loại Quê hương
Đã xem 330

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1774

Sheet music

Hợp âm dạo: [Em] | [Em] | [Em][Em][Em]

[Em][Em] | [Em] | [G][Em] | [Dbm7] | [Em]

[Dm] | [Dm] | [G][Em][Dbm][Esus4][D]

[D][Em] | [Em] | [Em][Em][Em]

Hồ Tây [D] chiều thu lao xao tiếng [A] lá [C]
Hồ Tây [Bm] chiều thu lao xao [A] sóng nước [Gbm]
Hồ Tây [D] chiều thu lao đung đưa tiếng [G] nhạc [F]
Hồ Tây chiều thu ai đợi đợi [Bm] ai? [Bm][Em]
Tình em còn đây in trên sóng [Dbm] nước [C]
Hồ Tây chiều [Bm] thu lao xao dáng liễu [Gb]
Đàn ai thoảng trôi, tơ vương tiếng [G] lòng [F]
Hồ Tây chiều [Em7] thu ai đợi đợi [Bm] ai? [Bm]
Đợi [C] ai [D] , [G] sóng nước lung linh [C] mặt hồ [C]
Bến [Bm] vắng lênh đênh [A] con đò
[Dm] Chơi vơi [G] sóng nước xô nghiêng [C] mạn [Em] thuyền
[Dbm7] Thoảng tiếng chuông ngân [A] xa dần
[Dsus4] Âm vang hư [B] hứ [Bm] ...đọng [C] lại em nguyên sơ
Đọng [Bm] lại em trong [D] câu ca [B] chiều nhớ

[B][Em][A][A][D][D][G][C][Em]

[A][Dsus4][Dsus4][E][E][E][D][Em]

Hồ Tây [D] chiều thu lao xao tiếng [A] lá [C]
Hồ Tây [Bm] chiều thu lao xao [A] sóng nước [Gbm]
Hồ Tây [D] chiều thu lao đung đưa tiếng [G] nhạc [F]
Hồ Tây chiều thu ai đợi đợi [Bm] ai? [Bm][Em]
Tình em còn đây in trên sóng [Dbm] nước [C]
Hồ Tây chiều [Bm] thu lao xao dáng liễu [Gb]
Đàn ai thoảng trôi, tơ vương tiếng [G] lòng [F]
Hồ Tây chiều [Em7] thu ai đợi đợi [Bm] ai? [Bm]
Đợi [C] ai [D] , [G] sóng nước lung linh [C] mặt hồ [C]
Bến [Bm] vắng lênh đênh [A] con đò
[Dm] Chơi vơi [G] sóng nước xô nghiêng [C] mạn [Em] thuyền
[Dbm7] Thoảng tiếng chuông ngân [A] xa dần
[Dsus4] Âm vang hư [B] hứ [Bm] ...đọng [C] lại em nguyên sơ
Đọng [Bm] lại em trong [D] câu ca [B] chiều nhớ
Hồ Tây chiều... [Em] thu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

author email cookies