Lời bài hát

  

  

Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại  
Sài Gòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi  
Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi
Nụ cười còn tươi nét môi
Hay áo màu phai úa rồi

Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại  
Hỏi lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau
Bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương
Nghìn trùng dòng sông vấn vương
Để nhớ thương lệ mắt buồn. -  

Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về  
Dù hồn nghe tái tê, tìm đâu thấy những cơn mộng mê
Một ngày nào đó ... như cánh chim bạt gió  
Có nghe mùa thu qua xót xa tình phôi pha.  

Tôi vẫn tin, tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại  
Để cùng em rong chơi tìm những cánh sao rơi  
Cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui
Nụ cười về trên nét môi
Hạnh phúc tôi một góc trời.  

  

 

Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại  
Hỏi lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau
Bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương
Nghìn trùng dòng sông vấn vương
Để nhớ thương lệ mắt buồn. -  

Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về  
Dù hồn nghe tái tê, tìm đâu thấy những cơn mộng mê
Một ngày nào đó ... như cánh chim bạt gió  
Có nghe mùa thu qua xót xa tình phôi pha.  

Tôi vẫn tin, tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại  
Để cùng em rong chơi tìm những cánh sao rơi  
Cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui
Nụ cười về trên nét môi
Hạnh phúc tôi một góc trời.  

 

Sheet nhạc bài: BIẾT BAO GIỜ TRỞ LẠI

Hợp âm