Thông tin về nhạc sĩ Hoàng Phước

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Hoàng Phước sáng tác

Huyền Thoại Po Sah Inư

Sáng tác: Hoàng Phước
Nhịp: 4/4, tempo: 120 ===== Intro: [C] | [C] | [D] | [G] | [Am] | [D] | [C] [D] Po Sah Inư, nghìn xưa vẫn còn [E] đó [D] Po Sah [G] Inư, vọng [D] mãi một huyền [G] thoại Âm [Em] vang biển [Am] ru âm vang núi [Dbm] đồi [C...