Lời bài hát
Hợp âm dạo (Ngọc Anh):                 Hồ Tây chiều thu lao xao tiếng lá  Hồ Tây chiều thu lao xao sóng nước  Hồ Tây chiều thu lao đung đưa tiếng nhạc  Hồ Tây chiều thu ai đợi đợi ai?   Tình em còn đây in trên sóng nước  Hồ Tây chiều thu lao xao dáng liễu  Đàn ai thoảng trôi, tơ vương tiếng lòng  Hồ Tây chiều thu ai đợi đợi ai? Đợi ai , sóng nước lung linh mặt hồ  Bến vắng lênh đênh con đò Chơi vơi sóng nước xô nghiêng mạn thuyền Thoảng tiếng chuông ngân xa dần Âm vang hư hứ ...đọng lại em nguyên sơ Đọng lại em trong câu ca  chiều nhớ                            Hồ Tây chiều thu lao xao tiếng lá  Hồ Tây chiều thu lao xao sóng nước  Hồ Tây chiều thu lao đung đưa tiếng nhạc  Hồ Tây chiều thu ai đợi đợi ai?   Tình em còn đây in trên sóng nước  Hồ Tây chiều thu lao xao dáng liễu  Đàn ai thoảng trôi, tơ vương tiếng lòng  Hồ Tây chiều thu ai đợi đợi ai? Đợi ai , sóng nước lung linh mặt hồ  Bến vắng lênh đênh con đò Chơi vơi sóng nước xô nghiêng mạn thuyền Thoảng tiếng chuông ngân xa dần Âm vang hư hứ ...đọng lại em nguyên sơ Đọng lại em trong câu ca  chiều nhớ Hồ Tây chiều...  thu

Sheet nhạc bài: HỒ TÂY CHIỀU THU

Hợp âm