Thông tin về ca sĩ Đàng Năng Đức

Trang web guitar Hợp âm Pro chưa có thông tin hay tiểu sử về ca sĩ Đàng Năng Đức …

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Đàng Năng Đức thể hiện

Huyền Thoại Po Sah Inư

Sáng tác: Hoàng Phước
Nhịp: 4/4, tempo: 120 ===== Intro: [C] | [C] | [D] | [G] | [Am] | [D] | [C] [D] Po Sah Inư, nghìn xưa vẫn còn [E] đó [D] Po Sah [G] Inư, vọng [D] mãi một huyền [G] thoại Âm [Em] vang biển [Am] ru âm vang núi [Dbm] đồi [C...