Hợp âm dạo (Như Quỳnh): [Bm] | [A] | [D] | [E][G] | [Bm] | [A] | [Bm][Bm] | [Bm] [Bm] Chiều nào anh với [G] em Nép bên [D] thềm mưa hai đứa [Bm] xem Dù đôi ta mới [Em] quen Chút kỷ [A] niệm nhưng anh khó [D] quên. [Bm]......