Hợp âm dạo (Tuấn Vũ & Sơn Tuyền): [Ab][Bbm] | [Eb] | [Ab] | [Ab] | [Bbm][Eb] | [Ab] [Ab] Nhớ khi xưa lạ [Bbm] nhau, Chung một [Eb] đường kẻ trước, người [Dsus4] sau [Fm] Chàng lặng đi theo [Cm] nàng, Hát vu [Db] vơ mấy câu nhạc [Ab] tình. [Fm] Nàng......