CHỈ HAI ĐỨA MÌNH THÔI NHÉ

Sáng tác Anh Bằng & Lê Dinh
Nhịp điệu Habanera
Thể loại Nhạc vàng
Đã xem 4036

Người đăng :

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 929

Phiên bản

CHỈ HAI ĐỨA MÌNH THÔI NHÉ - Hoàng Hải

Nhịp: 4/4, tempo: 171, điệu: Habanera
=====

Intro:

[Fm] | [Bb] | [Db] | [Eb]-[Ab] | [Bb] | [Fm]  

[Eb] | [Cm]-[Fm] | [Bbm] | [Cm]-[Fm] 

Chỉ [F] hai đứa mình thôi [Fm] nhé
Đừng [C] cho trăng [Fm] nép sau [Bbm]
Chỉ [F] hai đứa mình thôi [Cm] nhé
Đừng [Gm] cho hoa [Cm] lắng tai [Fm] nghe [Fm] 

Hai [Cm] đứa mến [Eb] nhau
Mối [Cm] tình tha thiết trao [Eb] nhau
Hẹn đến [Bb] ngày bạc mái [Fm] đầu [Fm] 
Mình [Bb] yêu mái nhà nhỏ [Fm] bé
Đường [C] hoa khuya sớm đi [Bbm] về
Mộng [Fm] xinh có giàn thiên [Cm] lý
Đời vui tay nắm vai [Fm] kề [C7] | [Fm] 

Anh [Fm] ơi mai [Cm] này
Nếu [Fm] đời phũ phàng cách [Bb] chia
Chúng [Fm] mình thì [Cm] tìm vui trong nhớ [Fm] thương [Fm] 
Ngàn ý [Bb] thơ ví [Cm7] sao xứng duyên đôi [Fm] mình [Fm] 
Vạn tiếng ca nói [Db] chưa hết [Fm] câu ân [Bb] tình [Bb] 
Mây bốn phương [Fm] trời cuồng [Cm]  phong gieo tan [Fm] vỡ
Làm nên cơn mưa [Gm/Bb] bão không [C] xóa được tim [Fm] yêu [Bb] | [Cm]-[Fm]  

[Fm] | [Bb] | [Db] | [Ab] | [Bbm] | [Fm]  

[Eb] | [Cm]-[Fm] | [Bbm] | [Cm]-[Fm] 

Chỉ [Fm] hai đứa mình thôi nhé
Trần gian thanh [Ab] vắng tứ [Bbm] bề
Chỉ hai đứa mình thôi [Cm] nhé
Trọn câu mong ước nguyện [Fm] thề [Cm7] | [Fm] 

Cho nhau linh [Cm] hồn
Thương [Fm] bằng tất [Fm/C] cả lúc [Bb] vui lúc [Fm] buồn
Còn [Cm] gì thương hơn nữa [Fm] không? [Fm] 
Chỉ [Bb] hai đứa mình thôi [Cm] nhé
Chỉ [Fm] hai đứa mình thôi [Cm] nhé [Cm] | [Cm] 
Yêu đến ...[Gm7] trọn [Fm] đời

[Cm]-[Bb] | [Db] | [Cm]-[Fm] | [Bb]-[Fm] 

 

 

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

Gm/Bb

1234

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

CHỈ HAI ĐỨA MÌNH THÔI NHÉ – Mỹ Tâm

Nhịp: 4/4, tempo: 77, điệu: Habanera
=====

Intro:

[Fm] | [Bb] | [Fm] | [C] | [C] | [Bb]

[Fm] | [C] | [Bb] | [Fm] | [Fm/C] 

Chỉ [Bb] hai đứa mình thôi [Fm] nhé
Đừng [C] cho trăng nép sau [Bbm]
Chỉ [F] hai đứa mình thôi [Cm] nhé
Đừng cho hoa lắng tai [Fm] nghe [Fm] 

Hai đứa mến [Eb] nhau
Mối [Cm] tình tha thiết trao [Fm] nhau
Hẹn đến [Bb] ngày bạc mái [Fm] đầu [Fm] 
Mình [Bb] yêu mái nhà nhỏ [Fm] bé
Đường [C] hoa khuya sớm đi [Bbm] về
Mộng [Fm] xinh có giàn thiên [C] lý
Đời vui tay nắm vai [Fm] kề [Cm7] | [Fm] 

Anh [Fm] ơi mai [Cm] này
Nếu đời phũ phàng cách [Bb] chia
Chúng [Fm] mình thì [Cm] tìm vui trong nhớ [Fm] thương [Fm] 
Ngàn ý [Bb] thơ ví [Fm/C] sao xứng duyên đôi mình [Fm] 
Vạn tiếng ca nói chưa hết câu ân [Bb] tình [Bb] 
Mây bốn phương [Fm] trời cuồng phong [Bb] gieo tan [Fm] vỡ
Làm nên cơn mưa [Bb] bão không [C] xóa được tim [Fm] yêu [Bb] | [Cm]-[Fm]  

[Bb] | [Fm] | [Bb] | [Fm] | [Bb]  

[Fm] | [Db] | [Bb] | [Eb] | [Fm] | [Fm] 

Chỉ [Bb] hai đứa mình thôi [Fm] nhé
Trần [C] gian thanh [Fm] vắng tứ [Bbm] bề
Chỉ [Fm] hai đứa mình thôi [Cm] nhé
Trọn câu mong ước nguyện [Fm] thề [Cm7] | [Fm] 

Cho nhau linh [Cm] hồn
Thương [C] bằng tất cả lúc [Bb] vui lúc [Fm] buồn
Còn [Cm] gì thương hơn nữa [Fm] không? [Fm] 
Chỉ [Bb] hai đứa mình thôi [Fm] nhé
Chỉ [Fm] hai đứa mình thôi [Cm/Eb] nhé
Yêu [C] đến [C] | [C] …trọn [Fm] đời

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

Cm/Eb

123

Thế tay

Chỉ hai đứa mình thôi [Am] nhé
Đừng [Am7] cho trăng nép sau [Dm]
Chỉ hai đứa mình thôi [E7] nhé
Đừng cho hoa lắng tai [Am] nghe
Hai [G] đứa mến nhau
Mối [Am] tình tha thiết trao [Am7] nhau
Hẹn đến [Dm] ngày bạc mái [Am] đầu

Mình yêu mái nhà nhỏ [Am]
Đường [Am7] hoa khuya sớm đi [Dm] về
Mộng xinh có giàn thiên [E7]
Đời vui tay nắm vai [Am] kề

Anh [Am] ơi mai này
Nếu [A7] đời phũ phàng cách [Dm] chia
Chúng [F] mình thì tìm vui trong nhớ [Am] thương
Ngàn ý [Dm] thơ ví sao xứng duyên đôi [Am] mình
Vạn tiếng ca nói chưa hết câu ân [Dm] tình
Mây bốn phương [Am] trời cuồng [Dm] phong gieo tan [Am] vỡ
Làm nên cơn mưa [Dm] bão không [Em] xóa được tim [Am] yêu

Chỉ hai đứa mình thôi [Am] nhé
Trần [Am7] gian thanh vắng tứ [Dm] bề
Chỉ hai đứa mình thôi [E7] nhé
Trọn câu mong ước nguyện [Am] thề
Cho nhau linh hồn
Thương [A7] bằng tất cả lúc [Dm] vui lúc [Am] buồn

Còn [Em] gì thương hơn nữa [Am] không?
Ngàn ý [Dm] thơ ví sao xứng duyên đôi [Am] mình

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!