Lời bài hát

Hợp âm dạo (Mỹ Tâm):

 

1. Tháng tám mùa thu
lá rơi vàng chưa nhỉ 
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta  cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa? 

Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn 
Một ngày về xuôi chợt ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay. 

ĐK:
Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông hát. 

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi 
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ. 

   

 

 

1. Tháng tám mùa thu
lá rơi vàng chưa nhỉ 
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta  cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa? 

Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn 
Một ngày về xuôi chợt ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay. 

ĐK:
Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông hát. 

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi 
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ. 
Ơi mùa thu của ước ...  mơ.

Sheet nhạc bài: CÓ PHẢI EM MÙA THU HÀ NỘI

Hợp âm