Hợp âm dạo (Mỹ Tâm): [A] | [E] | [A] | [A] | [Ab/C][Dbm] | [D] [E] | [A] | [Dbm] | [B] | [B] | [Ab/C] | [Dbm] [D] | [E] | [A] | [A] | [D] | [E] | [E] 1. Tháng tám [Gbm] mùa thu lá [A] rơi vàng chưa [Abm7]......