BÉ QUÉT NHÀ

Hà Đức Hậu
Sáng tác Hà Đức Hậu
Nhịp điệu Bossa Nova
Thể loại Thiếu nhi
Đã xem 136

Người đăng:

admin

Level:

Số bài đăng: 89

Sheet music

Hợp âm dạo:

[F] | [F/C]-[Gm]  [F][C][F]

[Csus4]-[Gm] | [Gm/D]-[C][Gsus4]-[F]

Một sợi rơm [C] vàng là hai [Gm] sợi vàng [F] rơm
Bà bện chổi [Gm] to, bà [Gm/D] làm chổi [Bb] nhỏ
Chổi [Gm] to, chổi [C] to bà quét sân kho ấy còn chổi [Bb] nhỏ
Thì để dành bé chăm lo quét [F] nhà. [Gm][C]-[F]

Một sợi rơm [C] vàng là hai [Gm] sợi vàng [F] rơm
Bà bện chổi [Gm] to, bà [Dm] làm chổi [Bb] nhỏ
Chổi [Gm] to, chổi [C] to bà quét sân kho ấy còn chổi [Bb] nhỏ
[Bb/F] để dành [C] bé chăm lo quét [F] nhà. [Gm][C]-[F]

[Gm] | [F] | [C] | [C/G]-[F]  [Dm7]-[Gm][C][F]

Một sợi rơm [C] vàng là hai [Gm] sợi vàng [F] rơm
Bà bện chổi [Gm] to, bà [Gm/D] làm chổi [Bb] nhỏ
Chổi [Gm] to, chổi [C] to bà quét sân kho ấy còn chổi [Bb] nhỏ
Thì để dành bé chăm lo quét [F] nhà. [Gm][C]-[F]

Một sợi rơm [C] vàng là hai [Gm] sợi vàng [F] rơm
Bà bện chổi [Gm] to, bà [Gm/D] làm chổi [Bb] nhỏ
Chổi [Gm] to, chổi [C] to bà quét sân kho ấy còn chổi [Bb] nhỏ
Thì để dành bé chăm lo quét [F] nhà. [Gm][C]-[F]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

author email cookies