Hợp âm dạo: [F] | [F/C]-[Gm]  [F][C][F] [Csus4]-[Gm] | [Gm/D]-[C][Gsus4]-[F] Một sợi rơm [C] vàng là hai [Gm] sợi vàng [F] rơm Bà bện chổi [Gm] to, bà [Gm/D] làm chổi [Bb] nhỏ Chổi [Gm] to, chổi [C] to bà quét sân kho ấy còn chổi [Bb] nhỏ Thì để dành bé chăm......