Thông tin về ca sĩ Woni

Woni

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Woni thể hiện

ĐIÊU GIAN

Sáng tác: Nguyễn Thương
ĐIÊU GIAN - Woni Nhịp: 4/4, tempo: 113, điệu: Bossa Nova ===== Key: [Fm], Capo I., chơi tone: [Em] [Em] | [Em7] | [Em] | [Em] | [Em] | [B] | [C] | [C] | [Em] Anh luôn nói anh yêu [Bm] em Trăm cô gái không như [C] em Nhưn...