Hợp âm dạo: [D] | [D] | [Em] | [C/G] | [D] [D] | [G] | [Em] | [A] | [A] | [A] | [D] | [A] [D] Bên lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà [Em] Đón gió đâu [A] về mà đu [D] đưa đu đưa [Em] Đón nắng đâu [A] về......