Lời bài hát

Hợp âm dạo (Tốp ca thiếu nhi):

Tự bao giờ em nào biết Màu mực tím lòng em tha thiết Tự bao giờ em chẳng biết Mài mực tím vấn vương trong mắt ai Nhớ màu tím tươi màu tím vui Đầy trang giấy mới   ĐK: La ...là ...lá... la...là...lá.... la...la...là...lá... là.... Một thời mực tím đáng nhớ tuổi thần tiên Khoảng trời mộng ước đẹp lắm vui hồn nhiên Tuổi mực tím rất đậm sắc hương Tuổi thần tiên muôn vàn yêu thương Là la la ...lá là ...lá ... la...là ...là ... lá....lá....là....la... la    Đẹp vô cùng bao mộng ước Từ thuở ấy tuổi thơ vui náo nức Đẹp vô cùng bao niềm tin Từ thuở ấy hát reo trong trái tim Nhớ niềm ước mơ tuổi ấu thơ ngày em đến lớp  ĐK: La ...là ...lá... la...là...lá.... la...la...là...lá... là.... Một thời mực tím đáng nhớ tuổi thần tiên Khoảng trời mộng ước đẹp lắm vui hồn nhiên Tuổi mực tím rất đậm sắc hương Tuổi thần tiên muôn vàn yêu thương Là la la ...lá là ...lá ... la...là ...là ... lá....lá....là....la... la     Bài thơ nào em đã viết bằng mực tím Tặng ai bao thân thiết Bài ca nào em từng yêu Thời mực tím hát vang vui sớm chiều Nhớ màu tím thương Còn vấn vương từng trang lưu bút  ĐK: La ...là ...lá... la...là...lá.... la...la...là...lá... là.... Một thời mực tím đáng nhớ tuổi thần tiên Khoảng trời mộng ước đẹp lắm vui hồn nhiên Tuổi mực tím rất đậm sắc hương Tuổi thần tiên muôn vàn yêu thương Là la la ...lá là ...lá ... la...là ...là ... lá....lá....là....la... la Tuổi mực tím rất đậm sắc hương Tuổi thần tiên muôn vàn yêu thương Là la la ...lá là ...lá ... la...là ...là ... lá....lá....là....la... la  

Sheet nhạc bài: MÀU MỰC TÍM

Hợp âm