Lời bài hát
 Nghe véo von trong vòm cây họa mi với chim oanh Hai chú chim cao giọng hót, hót líu lo vang lừng Vui rất vui, bay từ xa, chim khuyên tới hót theo Li lí li, lí lì li thật là hay hay hayNghe véo von trong vòm cây họa mi với chim oanh Hai chú chim cao giọng hót, hót líu lo vang lừng Vui rất vui, bay từ xa, chim khuyên tới hót theo Li lí li, lí lì li thật là hay hay hayNghe véo von trong vòm cây họa mi với chim oanh Hai chú chim cao giọng hót, hót líu lo vang lừng Vui rất vui, bay từ xa, chim khuyên tới hót theo Li lí li, lí lì li thật là hay hay hayNghe véo von trong vòm cây họa mi với chim oanh Hai chú chim cao giọng hót, hót líu lo vang lừng Vui rất vui, bay từ xa, chim khuyên tới hót theo Li lí li, lí lì li thật là hay hay hay

Sheet nhạc bài: THẬT LÀ HAY

Hợp âm