Intro: [Am] | [Em] | [Am] Xưa mẹ Âu [Am] Cơ sinh được trăm con Năm mươi xuống [G] biển năm mươi lên [C] non Nay triệu cháu [Am] con chung tình nước [Dm] non Là hoa một [Em] gốc, là con một [Am] nhà. ĐK: Nổi trống [F] lên! Như trống đồng năm......