Mời bạn nhập thông tin tìm kiếm theo ký tự đầu tiên