Lời bài hát
ĐK: 1 2 3 4 ngày có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy Có chắc tiếng khóc sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng Nhìn từng kỷ niệm trôi, nhạt nhoà và phai phôi. Ngày mình chia tay em đã nói đôi ta sẽ không hoà hợp Ngày mình chia tay em đã nói em không xứng đáng với anh 1 2 3 4 em có lắm lý do để ta xa rời,Thật ra em có một người mới.Những ngày rong chơi em đã khiến con tim anh như rối bời Tội nghiệp anh không khi trong em anh là một khoảng trống Một người yêu em trao cho em tất cả những kỳ vọng Thật ra em không khác mấy số không.ĐK: 1 2 3 4 ngày có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy Có chắc tiếng khóc sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng Nhìn từng kỷ niệm trôi, nhạt nhoà và phai phôi.1 2 3 4 năm, có lẽ ngốc nghếch anh chỉ nhớ em Dại khờ a sai lầm, em cũng đã có một người yêu mới Chắc anh chẳng tin một ai nữa đâu Vì ta mất nhau 1 2 3 4.            Ngày mình chia tay em đã nói đôi ta sẽ không hoà hợp Ngày mình chia tay em đã nói em không xứng đáng với anh 1 2 3 4 em có lắm lý do để ta xa rời,Thật ra em có một người mới.Những ngày rong chơi em đã khiến con tim anh như rối bời Tội nghiệp anh không khi trong em anh là một khoảng trống Một người yêu em trao cho em tất cả những kỳ vọng Thật ra em không khác mấy số không.ĐK: 1 2 3 4 ngày có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy Có chắc tiếng khóc sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng Nhìn từng kỷ niệm trôi, nhạt nhoà và phai phôi.1 2 3 4 năm, có lẽ ngốc nghếch anh chỉ nhớ em Dại khờ a sai lầm, em cũng đã có một người yêu mới Chắc anh chẳng tin một ai nữa đâu Vì ta mất nhau 1 2 3 4.

Sheet nhạc bài: 1 2 3 4

Hợp âm