Hợp âm dạo (Lệ Quyên): [E] | [D] | [E/B][Dbm] | [C] [G]-[Am] | [Am7] | [B]-[Em] | [E]-[Am] | [C] | [B][Em] [Am] Anh biết chăng [Em] anh, em khổ [Am] vì ai, Em [Bm] khóc [Em] vì ai. [Em] Ngày vui [Am] đã tan, nhân tình thế [C] thái Còn lại đống......