Hợp âm AI KHỔ VÌ AI   Anh biết chăng [Gm] anh, em khổ vì ai, [D7] em khóc vì [Gm] ai. Ngày vui đã [Cm] tan, nhân tình thế [Gm] thái còn lại đống tro [D7] tàn. [G7] Em muốn kêu [Cm] lên cho thấu [Bb] tận trời cao xanh [Gm] Rằng tình yêu......

[topswf swf=’http://tuanhai.do.am/Flash_files09/ai_kho_vi_ai_thuong_linh.swf’ width=’650′ height=’800′]