Intro (Hoàng Oanh & Trung Chỉnh) khi ngâm xong: [B] | [Abm]-[Abm][Ebm]-[B] | [Dbm]-[Abm] | [B] Ai lên xứ hoa đào dừng [E] chân Bên [B] hồ nghe [Ebm] chiều rơi, [Gb]-[Ebm]-[Ab] Nghe [Dbm] hơi giá len [Gb] vào hồn [Abm] người, Chiều [Ebm7] xuân mây êm trôi. [B] Thông [E] reo bên suối vắng, lời......