Lời bài hát
Intro:Nhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo Mắt tròn trong như nước, ai cũng yêu chú Mèo- -Nhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo Đuôi vờn như tay múa, ai cũng yêu chú mèoNhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo Mắt tròn trong như nước, ai cũng yêu chú Mèo- -Nhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo Đuôi vờn như tay múa, ai cũng yêu chú mèo

Sheet nhạc bài: AI CŨNG YÊU CHÚ MÈO

Hợp âm

Ai cung yeu chu meo_1024