Sheet nhạc bài: AI CŨNG YÊU CHÚ MÈO

Hợp âm

Ai cung yeu chu meo_1024

Lời bài hát

Intro:
Nhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo
Mắt tròn trong như nước, ai cũng yêu chú Mèo
- -
Nhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo
Đuôi vờn như tay múa, ai cũng yêu chú mèo
Nhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo
Mắt tròn trong như nước, ai cũng yêu chú Mèo
- -
Nhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo
Đuôi vờn như tay múa, ai cũng yêu chú mèo