Hợp âm dạo : [Bm] | [Gbm] | [Em7] | [ A]-[D][Em] [Bm] | [Db] | [Gb]-[Bm][Bm] Thành phố sương mù, [Gbm/A] mưa mùa chớm [D] thu Trời [G] mây xanh nhạt [Bm] màu, ôi buồn [Gbm] sao Tôi hay lang [G] thang đường phố [Em] nhỏ quán điều [Bm] hiu Một mình......