Lời bài hát
 Hợp âm dạo:Bm]   TK1: Con thường nói yêu thương Trên trót lưỡi đầu môi Con từng sống phục vụ Mà tính toán so đo Miệng nói lời bao dung Mà lòng vẫn còn chấp nhất Dạ muốn sống khiêm nhu Nhưng môi vẫn gieo rắc kể côngCon chỉ sống yêu thương Theo sở thích riêng con mà thôi Khi vừa ý đạt lòng Thì con mới cho đi Khi nhàn rỗi thuận lợi Thì mới phục vụ hy sinh Khi được đề cao trọng vọng Con mới xả thân vì ngài Đk1: Chúa ơi!.....Sao con còn trần gian thế  Sao con cứ mãi theo Chúa nửa vời  Chúa ơi! Nay con thật lòng xin lỗi  Xin lỗi Chúa và xin lỗi anh em.   TK2: Xin dạy cách yêu thương Luôn khiêm tốn đơn sơ nhiệt tâm Xin dạy cách phục vụ Bằng tất cả con tim Lời nói và đôi tay Đều phát xuất từ yêu mến Chẳng tính toán hơn thua Chẳng kể công, chẳng lo thiệt hơnXin đừng để gian nan Làm chùn bước dấn thân phục vụ Xin đừng để thất bại Làm nhục chí thoái lui Xin gửi đến cho con Người khốn cùng cần cứu giúp Xin cũng gửi đến những người Cùng con đồng tâm phục vụ. DK2: Chúa ơi!....Bên con từng ngày Chúa nhé  Cho con thấy Chúa trong mỗi việc làm  Giúp con luôn mở rộng lòng bác ái  Góp tay dựng xây nước Chúa giữa đời  Giúp con luôn mở rộng lòng bác ái  Góp tay dựng xây nước Chúa... giữa đời 

Sheet nhạc bài: XIN LỖI CHÚA

Hợp âm

Xin Lỗi Chúa_001