TỪ VỰC SÂU

Ns Trùng Dương
Sáng tác Ns Trùng Dương
Nhịp điệu Slow Rock
Thể loại Thánh ca
Đã xem 2954

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2165

(Soạn theo giọng Diệu Hiền, capo I.)

1. Từ vực [A] sâu con đang [C] kêu cầu
Chúa ơi, con đang thương đau,
Con đang khổ [Am] sầu ngập chìm [F] trong u [E] tối. [Am]
Từ vực [F] sâu con đang kêu [Cm] cầu Chúa [Am] ơi,
Con bao [C] lỗi lầm mang theo [Em] tội đời một đời [Dm] con ăn [Am] năn. [A]

ĐK: 

Nay con [C#m] đây thân con yếu [F#m] hèn nhưng tin [Bm] trọn vẹn
Ngài thương [D] tha thứ [Bm] ,nay con đây,
Con đang kêu [E] cầu giữ nơi khổ [C#m] sầu Ngài luôn [B] xót thương. [E]
Nay con [C#m] đây xin thương [F#m] cứu độ giữa nơi tội [Bm] đời chìm trong [D] nguy khó.[D]
Nay con đây con trông [E] lên Ngài con xin van nài Ngài thương [A] thứ tha. [A]

2. Từ vực sâu [G] con đang van nài Chúa ơi,
Xin thương con [Bm] đây thân con tội [A] đầy vùi dập [Bm] trong tội [E] lỗi. [Am]
Từ vực [F] vsâu con đang [C] van nài Chúa [Am] ơi,
xin thương xóa [C] tội bao năm [Em] khổ rồi lạy Ngài [Dm] thương con [Am] đi.[A]

ĐK: 

Nay con [C#m] đây thân con yếu [F#m] hèn nhưng tin [Bm] trọn vẹn
Ngài thương [D] tha thứ [Bm] ,nay con đây,
Con đang kêu [E] cầu giữ nơi khổ [C#m] sầu Ngài luôn [B] xót thương. [E]
Nay con [C#m] đây xin thương [F#m] cứu độ giữa nơi tội [Bm] đời chìm trong [D] nguy khó.[D]
Nay con [Bm] đây con trông [E] lên Ngài con xin van [C#m] nài Ngài thương [A] thứ tha.[A]

[A][Fm][Fm][Fm][Fm][E][A][A] 

3. Từ vực sâu vang lên [G] kêu cầu [E] Chúa ơi,
[G] Thân con bơ vơ [Cm] con đang đợi chờ [Am] tình Ngài [F] thương tha [E] thứ.[Am]
Từ vực [F] sâu vang lên [Em] kêu cầu Chúa [Am] ơi,
Thân con yếu [C] hèn nhưng tin [Em] trọn vẹn tình Ngài [Dm] luôn bao [Am] dung.[A]

ĐK: 

Nay con [C#m] đây thân con yếu [F#m] hèn nhưng tin [Bm] trọn vẹn
Ngài thương [D] tha thứ [Bm] ,nay con đây,
Con đang kêu [E] cầu giữ nơi khổ [C#m] sầu Ngài luôn [B] xót thương. [E]
Nay con [C#m] đây xin thương [F#m] cứu độ giữa nơi tội [Bm] đời chìm trong [D] nguy khó.[D]
Nay con [Bm] đây con trông [E] lên Ngài con xin van [C#m] nài Ngài thương [A] thứ tha.[A]

4. Từ vực sâu con trông [C] lên Ngài Chúa ơi,
[A] Thân con chơi vơi [C] bao năm biển [Am] đời lầm lạc [F] trong u [E] tối. [Am]
Từ vực [F] sâu con trông [C] lên Ngài Chúa [Am] ơi,
Xin thương [C] cứu độ giữa nơi [Em] tội đời ngập chìm [Dm] trong thương [Am] đau.[A]
ĐK: 

Nay con [C#m] đây thân con yếu [F#m7] hèn nhưng tin [Bm] trọn vẹn
Ngài thương [D] tha thứ [Bm] ,nay con đây,
Con đang kêu [E] cầu giữ nơi khổ [C#m] sầu Ngài luôn [E] xót thương. [E]

Nay con [C#m] đây xin thương [F#m] cứu độ giữa nơi tội [Bm] đời chìm trong [D] nguy khó.[E]
Nay con [Bm] đây con trông [E] lên Ngài con xin van nài Ngài thương [A] thứ tha.
Con xin van [E] nài [A]  Ngài [C#m] thương ...thứ [Am] tha.

x

Cm

234
III

Thế tay

x

C#m

234
IV

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!