Hợp âm dạo (Tuấn Anh): [Dbm] | [Gb] | [D][Ab] [A][Gb] | [Bm] | [D][E] | [Gbm] | [D][E] | [E] Một người [A] quen, đã đi lấy [Gbm] chồng Một người [E] yêu, thôi đã sang [A] sông Tình ngày [D] xưa, gió cuốn lâng [Dbm] lâng Thương những [E]......