Hợp âm dạo (Trần Thái Hòa – Capo I.): [A] | [A] | [Gbm7] | [Dbm] | [D] | [D] | [E] | [E] [A] | [A] | [Gbm] | [Gbm] | [D] | [Bm7] | [Bm] | [D] [A] Tôi [A]… đi giữa [A/Db] hoàng hôn [A/Db] Khi ánh [D] chiều buông [D], khi......