Sheet nhạc bài: ĐƯỢC MÙA

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Thanh Thúy):
 
Con cò cò bay lả lả bay la
Bay qua qua ruộng lúa
Bay về về đồng xanh
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng cắt lúa, lúa đem phơi
Rằng cắt lúa, lúa đem phơi   
Cánh đồng mênh-mông
Cánh đồng bát-ngát
Ôi cánh đồng dào-dạt lúa thơm nồng
Tới mùa lúa chín xóm làng no ấm
Đây lúa về cùng đời sống nhà nông 
Vui vui lên, lúa ơi. Vui vui lên, lúa ơi
Nuôi-nấng người sung-sướng đời ấm-no
Vui vui lên, lúa ơi. Vui vui lên, lúa ơi
Ta hát mừng bông lúa ngời xinh tươi
Ánh vàng dâng lên sáng ngời thôn-trang
Ôi xóm làng tràn ngập suối trăng vàng
Tiếng chày reo vang, tiếng cười (nàng) thôn- nữ
Chan-chứa hoà thành bài-hát đầy thơ 
Vui vui lên, lúa ơi. Vui vui lên, lúa ơi
Nuôi-nấng người sung-sướng đời ấm-no
Vui vui lên, lúa ơi. Vui vui lên, lúa ơi
Ta hát mừng bông lúa ngời xinh tươi 
 
       
Ánh vàng dâng lên sáng ngời thôn-trang
Ôi xóm làng tràn ngập suối trăng vàng
Tiếng chày reo vang, tiếng cười (nàng) thôn- nữ
Chan-chứa hoà thành bài-hát đầy thơ 
Vui vui lên, lúa ơi. Vui vui lên, lúa ơi
Nuôi-nấng người sung-sướng đời ấm-no
Vui vui lên, lúa ơi. Vui vui lên, lúa ơi
Ta hát mừng bông lúa ngời xinh tươi
Hái về đem phơi, giã sàng thâu đêm
Mai sớm rồi được nồi mới cơm mềm 
Những chiều trên đê, ngắm bầy em bé
Bao nỗi- niềm rộn lòng bác nhà- quê