KHÔNG THẤY NGÀY VỀ

Sáng tác : Lã Phong Lâm
Thể loại : Sự đời
Giai điệu : Ballad
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 2961

KHÔNG THẤY NGÀY VỀ - Lã Phong Lâm

Nhịp: 4/4, tempo: 121, điệu: Ballad
=====

Intro: [F] | [G] | [Am] | [Am] | [F] | [G] | [G] | [Am]

[Am] Bức tường cao phủ [Em] kín thép gai
[F] nơi giam [G] giữ những tội [C] phạm
[Am] Có buồng giam cùng [Em] sắt chấn song
Vào [F] đây mới [G] thấy ngày [C] dài lắm
[Am] Những đại ca đầu [Em] gấu khắp nơi,
Vào [F/A] đây mới [G] hay luật [C] buồng
[Am] Cháo sườn ăn no gà [Em] nó thông tai
Rồi cụp [F] pha bó [G] gối ngồi [Am] ngoan. [Am]

Chuyện của tôi ngày [C] xưa do ham chơi đua [G] đòi
Bỏ mặc cha mẹ [Am] tôi khuyên can tôi hết [Em] lời
Theo đám bạn đi [F] bar bay lắc và cần [G] sa
Nhưng tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao [E] tội lỗi. [E]

Giờ ngồi trong trại [C] giam tôi mới thấy ân [D] hận
Bạn bè thân của [Am] tôi đứa chết đứa đi [Em]
Cũng chỉ vì ma [F] tuý cũng chỉ vì ham [G] chơi
Riêng tôi ngồi nơi đây không thấy [Am] ngày về. [Am]

Có thằng mới mười [Em] tám xuân xanh
một mình [F] nó giết [G] người cướp [C] tiệm vàng
[Am] Có thằng đã ngoài [Em] sáu mươi xuân
Mà tại [F] sao vẫn phạm [G] tội hiếp [C] dâm
[Am] Có thằng cho vay, làm [Em] bóng, ôm lô,
Đòi nợ [F] thuê, có vũ [G] khí quân [C] dụng
[Am] Có thằng giết người [Em] cướp xe ôm
Thằng bạn [F] tôi giết người tình trong lúc [Am] say.

Chuyện của tôi ngày [C] xưa do ham chơi đua [G] đòi
Bỏ mặc cha mẹ [Am] tôi khuyên can tôi hết [Em] lời
Theo đám bạn đi [F] bar bay lắc và cần [G] sa
Nhưng tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao [Em] tội lỗi. [Em]

Giờ ngồi trong trại [C] giam tôi mới thấy ân [G] hận
Bạn bè thân của [Am] tôi đứa chết đứa đi [Em]
Cũng chỉ vì ma [F] tuý cũng chỉ vì ham [G] chơi
Riêng tôi ngồi nơi đây không thấy [Am] ngày về. [Am]

[C] | [G] | [Am] | [Am] | [C] | [G] | [E7] | [E]

Chuyện của tôi ngày [C] xưa do ham chơi đua [G] đòi
Bỏ mặc cha mẹ [Am] tôi khuyên can tôi hết [Em] lời
Theo đám bạn đi [F] bar bay lắc và cần [G] sa
Nhưng tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao [Em] tội lỗi. [Em]

Giờ ngồi trong trại [C] giam tôi mới thấy ân [G] hận
Bạn bè thân của [Am] tôi đứa chết đứa đi [Em]
Cũng chỉ vì ma [F] tuý cũng chỉ vì ham [G] chơi
Riêng tôi ngồi nơi đây không thấy [Am] ngày về. [Am]

F

234

G

123

Am

123

Em

23

C

123

F/A

23

E

123

D

123

E7

1234

KHÔNG THẤY NGÀY VỀ – Lã Phong Lâm

Nhịp: 4/4, tempo: 121, điệu: Ballad
=====

Intro: [Eb] | [F] | [Gm] | [Gm] | [Eb] | [F] | [F] | [Gm]

[Gm] Bức tường cao phủ [Dm] kín thép gai
[Eb] nơi giam [F] giữ những tội [Bb] phạm
[Gm] Có buồng giam cùng [Dm] sắt chấn song
Vào [Eb] đây mới [F] thấy ngày [Bb] dài lắm
[Gm] Những đại ca đầu [Dm] gấu khắp nơi,
Vào [Eb/G] đây mới [F] hay luật [Bb] buồng
[Gm] Cháo sườn ăn no gà [Dm] nó thông tai
Rồi cụp [Eb] pha bó [F] gối ngồi [Gm] ngoan. [Gm]

Chuyện của tôi ngày [Bb] xưa do ham chơi đua [F] đòi
Bỏ mặc cha mẹ [Gm] tôi khuyên can tôi hết [Dm] lời
Theo đám bạn đi [Eb] bar bay lắc và cần [F] sa
Nhưng tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao [D] tội lỗi. [D]

Giờ ngồi trong trại [Bb] giam tôi mới thấy ân [C] hận
Bạn bè thân của [Gm] tôi đứa chết đứa đi [Dm]
Cũng chỉ vì ma [Eb] tuý cũng chỉ vì ham [F] chơi
Riêng tôi ngồi nơi đây không thấy [Gm] ngày về. [Gm]

Có thằng mới mười [Dm] tám xuân xanh
một mình [Eb] nó giết [F] người cướp [Bb] tiệm vàng
[Gm] Có thằng đã ngoài [Dm] sáu mươi xuân
Mà tại [Eb] sao vẫn phạm [F] tội hiếp [Bb] dâm
[Gm] Có thằng cho vay, làm [Dm] bóng, ôm lô,
Đòi nợ [Eb] thuê, có vũ [F] khí quân [Bb] dụng
[Gm] Có thằng giết người [Dm] cướp xe ôm
Thằng bạn [Eb] tôi giết người tình trong lúc [Gm] say.

Chuyện của tôi ngày [Bb] xưa do ham chơi đua [F] đòi
Bỏ mặc cha mẹ [Gm] tôi khuyên can tôi hết [Dm] lời
Theo đám bạn đi [Eb] bar bay lắc và cần [F] sa
Nhưng tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao [Dm] tội lỗi. [Dm]

Giờ ngồi trong trại [Bb] giam tôi mới thấy ân [F] hận
Bạn bè thân của [Gm] tôi đứa chết đứa đi [Dm]
Cũng chỉ vì ma [Eb] tuý cũng chỉ vì ham [F] chơi
Riêng tôi ngồi nơi đây không thấy [Gm] ngày về. [Gm]

[Bb] | [F] | [Gm] | [Gm] | [Bb] | [F] | [D7] | [D]

Chuyện của tôi ngày [Bb] xưa do ham chơi đua [F] đòi
Bỏ mặc cha mẹ [Gm] tôi khuyên can tôi hết [Dm] lời
Theo đám bạn đi [Eb] bar bay lắc và cần [F] sa
Nhưng tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao [Dm] tội lỗi. [Dm]

Giờ ngồi trong trại [Bb] giam tôi mới thấy ân [F] hận
Bạn bè thân của [Gm] tôi đứa chết đứa đi [Dm]
Cũng chỉ vì ma [Eb] tuý cũng chỉ vì ham [F] chơi
Riêng tôi ngồi nơi đây không thấy [Gm] ngày về. [Gm]
Riêng tôi ngồi nơi [F] đây không thấy ngày [Eb] về. [F]-[Gm]

[Gm] | [Eb] | [Dm7] | [Gm]

Eb

1234

F

234

Gm

34
III

Dm

123

Bb

234

Eb/G

123

D

123

C

123

D7

123

Dm7

2

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!