Sheet nhạc bài: TIẾNG ĐÀN BẦU

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Trọng Tấn - Capo I.):
         
     
Lắng tai nghe đàn bầu
Thánh thót trong đêm ...   thâu.   
Tiếng đàn bầu của ta
Cung thanh là tiếng mẹ
Cung trầm là giọng cha
Ngân nga em vẫn hát
Tích tịch tình tình tang
Tích tịch tình tình tang. 
Tiếng đàn bầu Việt Nam
Ngân tiếng vang trong sáng    
Ôi cung thanh cung trầm
Ru lòng người sâu thẳm 
Việt Nam! Hồ Chí Minh! 
Việt Nam! Hồ Chí... Minh!     
Tiếng đàn bầu thuở xưa
Cung thương kiều nức nở
Than mình chẳng tự do
Bi ai dân mất nước
Não nuột từng đường tơ
Não nuột từng đường tơ. 
Tiếng đàn bầu ngày nay
Như tiếng người chiến thắng    
Đang vang vang ca rằng
Ta đời đời ơn Đảng
Việt Nam ngời vinh quang!
Việt Nam ngời vinh quang!