Sheet nhạc bài: TÌNH EM

Hợp âm

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files09/Tinh_em-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]

Lời bài hát

 
Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh, đời vẫn xanh vời vợi
Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống
Nên nắng hửng trong lòng, mạch đời căng máu nóng
Anh anh đi bao núi, tình yêu như khe suối
Lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng
Anh anh đi xa càng xa, tình em như cỏ hoa
Âu yếm và thiết tha theo anh dài nương rẫy
Anh anh đi xa bao núi, tình em như khe suối
Anh đi bao tháng ngày, tình em như sông dài
Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh, đời vẫn xanh vời vợi
Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống
Nên nắng hửng trong lòng mạch đời căng máu nóng
Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh, đời vẫn xanh vời vợi
Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống
Nên nắng hửng trong lòng, mạch đời căng máu nóng
Anh anh đi bao núi, tình yêu như khe suối
Lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng
Anh anh đi xa càng xa, tình em như cỏ hoa
Âu yếm và thiết tha theo anh dài nương rẫy
Anh anh đi xa bao núi, tình em như khe suối
Anh đi bao tháng ngày, tình em như sông dài
Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh, đời vẫn xanh vời vợi
Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống
Nên nắng hửng trong lòng mạch đời căng máu nóng
Kết:
Nên nắng hửng trong lòng mạch đời căng máu nóng