TRỞ VỀ

Tuấn Phương
Sáng tác Tuấn Phương
Nhịp điệu Slow Ballad
Thể loại Quê hương
Đã xem 166
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1740

Hợp âm dạo (Thanh Tài):

[E] | [E] | [Dbm] | [Dbm] | [Gbm] | [Gbm] | [B] | [B]

[E] | [B] | [Db] | [E] | [Gbsus4] | [Dbsus4] | [B] | [E]

[Bsus4] | [E] | [E] | [Gbm] | [Gbm] | [B] | [Gb] | [E]

[B] | [B] | [Dbm]-[B]-[E]

Ta trở [E] về trong tiếng gọi mẹ [Gbm] ơi, [A]
Về với [Gb] mẹ về [Bsus4] nơi thật yên [Dbm] bình.
Nước mắt ta [B] rơi bởi [E] một điều có [Dbm] thật, [Gb7]
Rồi một [Gb] ngày mẹ sẽ đi [B] xa.

[Abm] Ta trở [E] về bên [Dbm] cánh đồng [A] quê xưa, [A]
Hạt lúa [Gbm] vàng hạt [B] mồ hôi chát [Dbm] mặn.
Ta lớn khôn [Gbm] thêm giữa nghĩa tình xóm [A] làng, [A]
Chia cho [Gb] nhau ngụm [B] nước giữa [E] trưa hè. [E]

Ta về đây khu vườn rộn [Dbm] tiếng ve, [Dbm]
Có cánh [A] diều mang [Gb] tuổi thơ khát [Abm] vọng, [Abm]
Có cánh [Dbm] cò bên nôi mẹ [B] hát, [B]
Có hàng [Gb] tre ru [B] chiều gió thênh [Gb] thang. [B]

Nếu cuộc [E] sống ban cho ta điều [A] ước, [A]
Ta xin [Gbm] được về những năm tháng tuổi [B] thơ. [B]
Nghe lá [A] hát trên [B] từng con đường [Dbm] nhỏ, [Dbm]
Tổ quốc [Gb] mình [B]... chẳng thể nào [E] thay. [E]

[E] | [B] | [Dbm] | [Dbm] | [Gb] | [Gb] | [E] | [E]

[E] | [Gbm] | [Gbm] | [B] | [B] | [E] | [B] | [E][E]

[Abm] Ta trở [E] về bên [Dbm] cánh đồng [A] quê xưa, [A]
Hạt lúa [Gbm] vàng hạt [B] mồ hôi [Dbm] chát mặn. [Dbm]
Ta lớn khôn [Gbm] thêm giữa nghĩa tình xóm [Asus4] làng, [A]
Chia cho [Gbm] nhau ngụm [B] nước giữa [E] trưa hè. [E]

Ta về đây khu vườn rộn [Dbm] tiếng ve, [E/Ab]
Có cánh [A] diều mang [Gb] tuổi thơ khát [Abm] vọng, [Abm]
Có cánh [Dbm] cò bên nôi mẹ [B] hát, [Abm]
Có hàng [Gb] tre ru [B] chiều gió thênh [Gb] thang. [B]

Nếu cuộc sống ban [E] cho ta điều [A] ước, [A]
Ta xin [Gbm] được về những năm tháng tuổi [Gb] thơ. [B]
Nghe lá [A] hát trên [B] từng con đường [Dbm] nhỏ, [Dbm]
Tổ quốc [Gb] mình [B] chẳng thể nào [E] thay.

Vẫn còn [E] đây tím chiều nhuộm [Dbm] áo em, [Dbm]
Những câu [A] hò như [Gbm] lời ai nhắc [Abm] nhủ. [Abm]
Vẫn con [Dbm7] đò mang bao [Abm] niềm nhớ, [Abm]
Vẫn mẹ [Gb] ta bên [B] thềm ngóng con [Gbsus4] xa. [B]

Nếu cuộc [E] sống ban cho ta điều [A] ước, [A]
Ta mong được [Gbm] về những năm tháng [B] tuổi thơ. [B]
Nghe lá [A] hát trên [B] từng con đường nhỏ. [Dbm]
Tổ quốc [Gb] mình [B] chẳng thể nào [E] thay. [E/B]

Nghe lá [A] hát trên [B] từng con đường [Dbm] nhỏ. [Dbm/Ab]
Tổ quốc [Gbm] mình [Gbm] | [Bsus4] ... [B] chẳng thể [Dbm] nào [E] thay.

[E] | [Gbm7][B] | [E]

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *