TRỞ VỀ

Tuấn Phương
Sáng tác Tuấn Phương
Nhịp điệu Slow Ballad
Thể loại Quê hương
Đã xem 2782

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2786

Phiên bản

Hợp âm dạo (Thanh Tài):

[E] | [E] | [Dbm] | [Dbm] | [Gbm] | [Gbm] | [B] | [B] | [E] 

[B] | [Db] | [E] | [Gbsus4] | [Dbsus4] | [B] | [E] | [Bsus4] 

[E] | [E] | [Gbm] | [Gbm] | [B] | [Gb] | [E] | [B] | [B] | [Dbm]-[B]-[E]

Ta trở [E] về trong tiếng gọi mẹ [Gbm] ơi, [A]
Về với [Gb] mẹ về [Bsus4] nơi thật yên [Dbm] bình.
Nước mắt ta [B] rơi bởi [E] một điều có [Dbm] thật, [Gb7]
Rồi một [Gb] ngày mẹ sẽ đi [B] xa.

[Abm] Ta trở [E] về bên [Dbm] cánh đồng [A] quê xưa, [A]
Hạt lúa [Gbm] vàng hạt [B] mồ hôi chát [Dbm] mặn.
Ta lớn khôn [Gbm] thêm giữa nghĩa tình xóm [A] làng, [A]
Chia cho [Gb] nhau ngụm [B] nước giữa [E] trưa hè. [E]

Ta về đây khu vườn rộn [Dbm] tiếng ve, [Dbm]
Có cánh [A] diều mang [Gb] tuổi thơ khát [Abm] vọng, [Abm]
Có cánh [Dbm] cò bên nôi mẹ [B] hát, [B]
Có hàng [Gb] tre ru [B] chiều gió thênh [Gb] thang. [B]

Nếu cuộc [E] sống ban cho ta điều [A] ước, [A]
Ta xin [Gbm] được về những năm tháng tuổi [B] thơ. [B]
Nghe lá [A] hát trên [B] từng con đường [Dbm] nhỏ, [Dbm]
Tổ quốc [Gb] mình [B]... chẳng thể nào [E] thay. [E]

[E] | [B] | [Dbm] | [Dbm] | [Gb] | [Gb] | [E] | [E]

[E] | [Gbm] | [Gbm] | [B] | [B] | [E] | [B] | [E][E]

[Abm] Ta trở [E] về bên [Dbm] cánh đồng [A] quê xưa, [A]
Hạt lúa [Gbm] vàng hạt [B] mồ hôi [Dbm] chát mặn. [Dbm]
Ta lớn khôn [Gbm] thêm giữa nghĩa tình xóm [Asus4] làng, [A]
Chia cho [Gbm] nhau ngụm [B] nước giữa [E] trưa hè. [E]

Ta về đây khu vườn rộn [Dbm] tiếng ve, [E/Ab]
Có cánh [A] diều mang [Gb] tuổi thơ khát [Abm] vọng, [Abm]
Có cánh [Dbm] cò bên nôi mẹ [B] hát, [Abm]
Có hàng [Gb] tre ru [B] chiều gió thênh [Gb] thang. [B]

Nếu cuộc sống ban [E] cho ta điều [A] ước, [A]
Ta xin [Gbm] được về những năm tháng tuổi [Gb] thơ. [B]
Nghe lá [A] hát trên [B] từng con đường [Dbm] nhỏ, [Dbm]
Tổ quốc [Gb] mình [B] chẳng thể nào [E] thay.

Vẫn còn [E] đây tím chiều nhuộm [Dbm] áo em, [Dbm]
Những câu [A] hò như [Gbm] lời ai nhắc [Abm] nhủ. [Abm]
Vẫn con [Dbm7] đò mang bao [Abm] niềm nhớ, [Abm]
Vẫn mẹ [Gb] ta bên [B] thềm ngóng con [Gbsus4] xa. [B]

Nếu cuộc [E] sống ban cho ta điều [A] ước, [A]
Ta mong được [Gbm] về những năm tháng [B] tuổi thơ. [B]
Nghe lá [A] hát trên [B] từng con đường nhỏ. [Dbm]
Tổ quốc [Gb] mình [B] chẳng thể nào [E] thay. [E/B]

Nghe lá [A] hát trên [B] từng con đường [Dbm] nhỏ. [Dbm/Ab]
Tổ quốc [Gbm] mình [Gbm] | [Bsus4] ... [B] chẳng thể [Dbm] nào [E] thay.

[E] | [Gbm7][B] | [E]

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Gbsus4

34

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Asus4

12

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

Gbm7

1234

Thế tay

[D] | [D] | [D] | [D] | [Bm] | [Bm] | [A] | [A] | [G] 

[G] | [D/Gb] | [Gbm7] | [Em] | [A] | [D] | [D] | [D] 

Ta trở [D] về trong tiếng gọi mẹ [G] ơi, [G]
Về với [Em] mẹ về [A] nơi thật yên [Bm] bình. [Bm7] 
Nước mắt ta [Gbm] rơi bởi [D] một điều [Em7] có thật, [Em7]
Rồi một ngày mẹ sẽ đi [A] xa. [A] 

Ta trở [D] về bên cánh đồng [G] quê xưa, [G]
Hạt lúa [Em] vàng hạt [A] mồ hôi chát [Bm] mặn. [Bm] 
Ta lớn khôn [Gbm] thêm giữa [D] nghĩa tình xóm [G] làng, [G]
Chia cho [Em] nhau ngụm [A] nước giữa [D] trưa hè. [D]

Ta về đây khu vườn rộn [Bm] tiếng ve, [Bm]
Có cánh [G] diều mang [Em] tuổi thơ [A] khát vọng, [A]
Có cánh [Bm] cò bên nôi mẹ [Gbm] hát, [Gbm]
Có hàng [Em] tre ru chiều gió thênh [A] thang. [A]

Nếu cuộc [D] sống ban [C] cho ta điều [G] ước, [G]
Ta xin được [Em] về những năm tháng tuổi [A] thơ. [A]
Nghe lá [G] hát trên [A] từng con đường [Bm] nhỏ, [Bm]
Tổ quốc [Em7] mình [A] chẳng thể nào [D] thay. [D]

[D] | [D] | [D] | [D] | [Gbm] | [Bm] | [Bm] | [A] | [A] 

[G] | [G] | [Gbm] | [Gbm] | [Em] | [A] | [D] | [D] | [D] 

Ta trở [D] về trong tiếng gọi mẹ [Em] ơi, [G]
Về với [Em] mẹ về [A] nơi thật yên [Bm] bình. [Bm7] 
Nước mắt ta [Gbm] rơi bởi [D] một điều [G] có thật, [G]
Rồi một [Em] ngày mẹ sẽ đi [A] xa. [A] 

Ta trở [D] về bên cánh đồng [G] quê xưa, [G]
Hạt lúa [Em] vàng hạt [A] mồ hôi [Bm] chát mặn. [Bm] 
Ta lớn khôn [Gbm] thêm giữa [D] nghĩa tình xóm [G] làng, [G]
Chia cho [Em] nhau ngụm [A] nước giữa [D] trưa hè. [D]

Ta về đây khu [A] vườn rộn [Bm] tiếng ve, [Bm]
Có cánh [G] diều mang [Em] tuổi thơ [A] khát vọng, [A]
Có cánh [Bm] cò bên nôi mẹ [D/Gb] hát, [D/Gb]
Có hàng [Em] tre ru chiều gió thênh [A] thang. [A]

Nếu cuộc [D] sống ban [C] cho ta điều [G] ước, [G]
Ta xin được [Em] về những năm tháng tuổi [A] thơ. [A]
Nghe lá [G] hát trên [A] từng con đường [Bm] nhỏ, [Bm]
Tổ quốc [Em7] mình [A] chẳng thể nào [D] thay. [D]

Vẫn còn [D] đây tím [A] chiều nhuộm [Bm] áo em [Bm] 
Vẫn câu [G] hò, như lời ai [A] nhắn gửi [A] 
Vẫn con [Bm] đò mang bao niềm [D/Gb] nhớ [Gbm] 
Vẫn mẹ [Em] ta bên thềm ngóng [A] con xa [A] 

Nếu cuộc [D] sống ban [C] cho ta điều [G] ước, [G]
Ta xin được [Em] về những năm tháng tuổi [A] thơ. [A]
Nghe lá [G] hát trên [A] từng con đường [Bm] nhỏ, [Bm]
Tổ quốc [Em] mình [A] chẳng thể nào [D] thay. [D]

Nghe lá [Em] hát trên từng con đường [A] nhỏ, [A] | [A] 
Tổ quốc [Em] mình [B][Em] chẳng thể [A] nào [A][D] thay. [D]

[D] | [D] | [Gbm7] | [Bm] | [A] | [A] | [G] | [G]

[Gbm] | [Gbm] | [Em] | [A] | [D] | [D] | [D] 

x

D/Gb

1235

Thế tay

x

Gbm7

1234

Thế tay

Đánh giá của bạn?

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!