GIẤC MƠ TRƯA

Giáng Son
Sáng tác Giáng Son
Nhịp điệu Slow Ballad
Thể loại Nhạc trẻ
Đã xem 2415

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2127

Hợp âm dạo (Thùy Chi): [Am] | [Am] | [A][A][A]

[A][A] | [A] | [A][A] | [A] | [Gbm][Gbm][Gbm][B]

[B] | [E] | [E][A] | [A] | [Gb][Gb][B] | [B][Bm] | [A]

Em nằm em [A] nhớ
Một ngày trong veo
Một [E] mùa nghiêng nghiêng [E]
Cánh đồng xa [D] mờ
Cánh [B] cò nghiêng cuối [Esus4] trời. [E]

Em về nơi [A] ấy
Một [Gbm] bờ vai xanh
Một [Esus4] dòng tóc xanh [D]
Đó là chân [Bm] trời
Hay là mưa cuối trời? [E]

ĐK:
Và gió theo [A] em trôi về con đường
[Ab] nắng theo [Gbm] em bên dòng sông vắng
Mùa đã trôi [B] đi những miền xanh thẳm
Người đã quên [D] đi những lần em [E] buồn. [E]

Từng [Dbm] dấu chân [A] xưa trên đường em về
Giờ đã ra [Db] hoa, những nhành hoa [Gbm] vắng
Người đã đi [B] qua những lời em [Bm] kể
Này giấc [B] mơ trưa bao giờ em [Esus4] về [Esus4]
Một tiếng [A] chuông chùa. [Am]

[A] | [A] | [Gbm][Gbm][B][Esus4][Bm7] | [Esus4]

[E] | [A] | [A] | [Db][D][Bm][Bm][Bm] | [E] | [E]

Em nằm em [A] nhớ
Một [D/Gb] ngày trong veo
Một [E] mùa nghiêng nghiêng [E]
Cánh đồng xa [D] mờ
Cánh [B] cò nghiêng cuối [E] trời. [E]

Em về nơi [A] ấy
Một [E] bờ vai xanh
Một [Esus4] dòng tóc xanh [D]
Đó là chân [Bm] trời
Hay [D] là mưa cuối [E] trời? [E]

ĐK:
Và gió theo [A] em trôi về con đường
Và nắng theo [Gbm] em bên dòng sông [Gb] vắng
Mùa đã trôi [B] đi những miền xanh [Bm] thẳm
Người đã quên đi những lần em [Esus4] buồn. [E]

Từng dấu chân [A] xưa trên đường em về
Giờ đã ra [Db] hoa, những nhành hoa [Gbsus4] vắng
Người đã đi [B] qua những lời em [D] kể
Này giấc [B] mơ trưa bao giờ em [E] về [E]
Một tiếng [Am] chuông chùa. [Am]

ĐK:
Và gió theo [A] em trôi về con đường
Và nắng theo [Gbm] em bên dòng sông [Gb] vắng
Mùa đã trôi [Esus4] đi những miền xanh [Bm] thẳm
Người đã quên đi những lần em [E] buồn. [E]

Từng dấu chân [A] xưa trên đường em về
Giờ đã ra [Db] hoa, những nhành hoa [Gbm] vắng
Người đã đi [B] qua những lời em [Bm] kể
Này giấc [B] mơ trưa bao giờ em [E] về [E]
Một tiếng [A] chuông chùa. [A]
Này giấc [Bsus4] mơ trưa bao giờ em [Bm] về [Esus4]
Một giấc mơ [A] ban... [A][Gbsus4] | [B][Bm][Esus4][E][A]

x

Esus4

23

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

x

Gbsus4

34

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

[A] gió theo em trôi [Gbm] về con [A] đường [Dbm]
[A] nắng theo [Gbm] em bên dòng sông [E7] vắng [E7]
Mùa đã trôi [Bm] đi những miền xanh [E] thẳm
[Bm] Người đã quên [E] đi những [Bm] lần [E] em [A] buồn.

[A] | [A] | [A] | [A] | [A] | [E/Ab] | [E/Ab] | [Gbm] | [E] | [E]

Em nằm em [A] nhớ
Một [Gbm] ngày trong veo
Một [E] mùa nghiêng nghiêng [E]
Cánh đồng xa [D] mờ
Cánh [Bm] cò nghiêng cuối [Esus4] trời. [E]

Em về nơi [A] ấy
Một [Gbm] bờ vai xanh
Một dòng tóc [A] xanh
Đó [Gbm] là chân [D] trời
Hay [Bm] là mưa cuối [Esus4] trời? [E7]

ĐK:
Từng [Am6] dấu chân [A] xưa trên đường em về
Giờ đã ra [Gbm] hoa, những nhành hoa vắng
Người đã đi [Bm6] qua những lời em [Abm] kể
Này giấc mơ [Bm] trưa bao giờ [Esus4] em về [Esus4]
Một tiếng [A] chuông chùa. [A] | [Amaj7] | [Amaj7]

Có thể chơi Slow Surf:

[Am] | [D] | [E] | [Gbm] | [Gbm] | [Esus4] | [D] | [D] | [Gbm] | [D]
[E7] | [Esus4] | [A] | [D] | [Gbm] | [D] | [D] | [Bsus4] | [A] | [A]

Em nằm em [A] nhớ
Một [Gbm] ngày trong veo
Một [E] mùa nghiêng nghiêng [Bm]
Cánh đồng xa [D] mờ
Cánh [Bm] cò nghiêng cuối [Esus4] trời. [Em7]

Em về nơi [A] ấy
Một [E] bờ vai xanh
Một [Gbm] dòng tóc xanh [A]
Đó là chân [Bm] trời
Hay [B] là mưa cuối [Esus4] trời? [Esus4]

ĐK:
Và gió theo [A] em trôi về con đường
Và nắng theo [Gbm] em bên dòng sông vắng
Mùa đã trôi [Bm] đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần [E] em buồn. [E]

Từng dấu chân [A] xưa trên đường em về
Giờ đã ra [Gbm] hoa, những nhành hoa vắng
Người đã đi [Bm] qua những lời em [D] kể
Này giấc [B] mơ trưa bao giờ em [Esus4] về [E7]

Từng dấu chân [A] xưa trên đường em về
Giờ đã ra [Gbm] hoa, những nhành hoa vắng
Người đã đi [Bm] qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ [E] em về [E]
Một [Am] tiếng… chuông… chùa. [A]

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Esus4

23

Thế tay

x

Am6

1234

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Amaj7

123

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!