Hợp âm dạo (Ngọc Lan): [Gb] | [Gb] | [Db] | [Db] | [Ebm] | [Ab] | [Db] | [Db] Anh có [Db] nghe mùa thu mưa giăng lá [Abm7] đổ [Abm7] Anh có [Ab] nghe nai vàng hát khúc [Dbm] yêu đương [Dbm] Và Anh có [Gb] nghe khi mùa thu tới Mang ái [Db]......

Mua thu cho em - sheet_001

Mua thu cho em - sheet_002

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files12/Mua_thu_cho_em-Ngo_Thuy_Mien_13.swf” width=”690″ height=”840″]