Sheet nhạc bài: CHÚT NẮNG VÀNG BAY

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Tùng Dương):
Chút nắng vàng bay chút gió mùa bay
Bàn tay ai vừa kết nụ 
Nụ hoa nắng, nụ hoa cười xinh.     
Chút nắng vàng bay chiếc lá mùa bay
Vì sao rơi vào tay em 
Tay em cành vắng, tay em rất mềm
Còn nguyên những dòng sông trôi. 
ĐK:
Giọt nắng bay hay giọt trong mắt em
Không còn ngân ngấn rơi trong vườn 
Một bầu trời bay rất nhẹ
Trong từng tia nắng, trong từng mây trắng. 
Ngày nắng lên đôi bàn tay ấm thêm
Những dòng sông vẫn trôi trong lành 
Em mơ những mùa hoa nhỏ
Từng nhành hoa mỏng manh.   
Chút nắng vàng bay chút gió mùa bay
Bàn tay ai vừa kết nụ 
Nụ hoa nắng, nụ hoa cười xinh.     
Chút nắng vàng bay chiếc lá mùa bay
Vì sao rơi vào tay em 
Tay em cành vắng, tay em rất mềm
Còn nguyên những dòng sông trôi. 
ĐK:
Giọt nắng bay hay giọt trong mắt em
Không còn ngân ngấn rơi trong vườn 
Một bầu trời bay rất nhẹ
Trong từng tia nắng, trong từng mây trắng. 
Ngày nắng lên đôi bàn tay ấm thêm
Những dòng sông vẫn trôi trong lành 
Em mơ những mùa hoa nhỏ
Từng nhành hoa mỏng manh.         
Chút nắng vàng bay chút gió mùa bay ...